Maak met uw bedrijf de overgang naar een innovatieve en low-CO2 economy

01/07/2019 | Maak met uw bedrijf de overgang naar een innovatieve en low-CO2 economy |

Maak met uw bedrijf de overgang naar een innovatieve en low-CO2 economy. In 2018  namen 26 Brusselse bedrijven de stap en versterkten hun activiteiten dankzijde Resilience Coaching methodologie.

Resilience Coaching is een gepersonaliseerde begeleiding die Brusselse KMO’s toelaat om de opportuniteiten van duurzaamheid en circulariteit voor hun onderneming in kaart te brengen. Met Resilience Coaching zoekt u samen met een deskundige coach naar concrete mogelijkheden om in te spelen op deze opportuniteiten.

De methodologie vloeit voort uit de behoefte van KMO’s om hun bedrijfsmodel aan te passen aan een meer duurzame economie gebaseerd op rendabiliteit, vermindering van de milieu-impact en een beter besef van de sociale aspecten van de onderneming. Dit is een eerste stap naar een circulair bedrijfsmodel.

In 2018 hebben 26 Brusselse bedrijven hun activiteiten versterkt dankzij de begeleiding Resilience Coaching. Ook dit jaar biedt Leefmilieu Brussel een begeleidingstraject aan aan de eerste 40 Brusselse KMO’s die zich registeren. Mis deze kans niet!

Wat is Resilience Coaching ?

Tot wie richt zich Resilience Coaching ? 

Resilience Coaching richt zich tot KMO’s die de overgang naar een innovatieve en low-CO2 economy met hun bedrijf willen maken. De begeleiding richt zich niet naar één bepaalde sector en is open voor  alle sectoren van het Brussels Gewest.

Hoe kan ik van het aanbod gebruik maken?

Neem contact met ons op via: www.leefmilieu.brussels/resiliencecoaching. Het Resilience Coaching team komt snel bij u terug om uw verwachtingen over de begeleiding te bespreken en de begeleiding in te plannen.