VLA Architecture: Modelomvorming van een architectenbureau

20/02/2018 | VLA Architecture: Modelomvorming van een architectenbureau |

Juridisch statuut: Bvba
Economische sector: Bouw
Jaar van oprichting: 2009
Personeelbestand: 4 zelfstandigen
Financiële of begeleidende ondersteuning: Laureaat Be Circular 2017

Het Projetct in Circulaire Economie

VLA-ARCHITECTURE is een architectenbureau waarvan de kantoren sinds 2009 gevestigd zijn in een gebouw aan de Kroonlaan in Elsene.  Het bureau krijgt vandaag de kans eigenaar te worden van de ruimten en ze te renoveren.
Het bureau is zich bewust van de uitdagingen van de circulaire economie en wil zijn onderzoek op dit gebied verdiepen en het hergebruik in Brussel zichtbaar maken voor zijn klanten, aannemers en partners.  Vanuit dit standpunt zal de renovatie van de lokalen op een zo voorbeeldig mogelijke manier gebeuren.
Het project werd bedacht met de bedoeling de afbraak van de bestaande ruimten te beperken en zoveel mogelijk elementen te hergebruiken die verouderd zijn of niet geschikt zijn voor gebruik in werkruimten.
Het nieuwe project wil ook socialer zijn: de ruimten werden ontworpen om plaats te maken voor een andere werkruimte voor één of twee bijkomende zelfstandigen.  Het wil ook aanpasbaar zijn in de tijd: de kantoren kunnen gemakkelijk worden omgevormd in een woning met 2 kamers zonder belangrijke ruimtelijke en technische  wijzigingen.
Er is voorzien om te werken met een Brusselse aannemer; een sociale onderneming die zich dicht bij de site bevindt kan ook een deel van de werkzaamheden uitvoeren.
Er wordt de voorkeur gegeven aan hergebruikte materialen en biogebaseerde nieuwe materialen zullen zo lokaal mogelijk zijn.

“Met dit project willen we het hergebruik in Brussel zichtbaar maken voor onze klanten, aannemers en partners.  Het succes van dit project zal bepalend zijn voor onze geloofwaardigheid om het hergebruik en werken met een sociale onderneming te verkopen aan onze huidige en toekomstige klanten.”

Nicolas Périer

Contact

Nicolas Périer
0485 49 36 26 – nicolas@vla-architecture.be – www.vla-architecture.be
Kroonlaan 311, 1050 Elsene.