Bruno Duheym Bois & structure – Dethy

20/02/2018 | Bruno Duheym Bois & structure - Dethy |

Juridisch statuut: Zelfstandige
Economische sector: Bouw
Jaar van oprichting: 2015
Personeelbestand: 2
Financiële of begeleidende ondersteuning: Laureaat Be Circular 2017
Partners: BXLMRS (Architect) – Enesta (studiebureau – milieustudies)
Activiteit: Houten structuur, structuurstudies, gevel, isolatie, luchtdichtheid

Het Project in Circulaire Economie

Het project DETHY is een project rond het herstel in oorspronkelijk staat/de ophoging van een typisch Brussels huis, gelegen in Sint-Gillis. De bouwheer die ook de architect van het project is, heeft hoge doelstellingen gesteld inzake leefmilieu: de renovatie heeft als doel passief te zijn.
Vier hoofdpunten tonen de duurzaamheid en het circulaire aspect van dit project aan:
– De eerste doelstelling van het project bestaat erin een passieve renovatie te verwezenlijken. De bestaande bebouwing en de economische gegevens van het project bepaalden die maximaleprestatiedoelstelling.
– De tweede doelstelling is een zero-afvalproject en een zero-afvalbouwplaats te verwezenlijken, met een minimum aan restmaterialen die naar het containerpark moeten.
-Het derde doel is een evolutief gebouw in te richten. De stedenbouwkundige vergunning heeft het mogelijk gemaakt het bebouwbare volume maximaal en op een coherente manier te exploiteren. De gemengde functie die het gevolg is van de verdeling van het gebouw maakt een hele reeks van evoluties in de toekomst mogelijk door de aanwezigheid van een benedenverdieping van 80m2 die in de toekomst talrijke functies kan vervullen: kantoren, woning, handelszaak, verenigingslokaal of kunstgalerij.
-Ten slotte zal de onderneming die werd geselecteerd om het grootste deel van het project te verwezenlijken (ophoging, dak, gebouwschil en isolatie) een doorgedreven voorbereiding van de werf  en prefabricatie uitvoeren in nauwe samenwerking met de architect.

“De samenwerking met de architect ontstaat gaandeweg.  De voorbereiding in een zeer vroege fase van de uitgaande en inkomende materialen van het project zal een beter beheer van de werf mogelijk maken.”

Lionel Bousquet

Contact

Lionel Bousquet
0494.83.74.94 – lionel@bxlmrs.eu
(Bruno Duheym) Alex Marcettestraat 7, bus 4, 1040 Brussel

Artikels

Wanneer de werf verandert in een magazijn van herbruikbare – Projet Dethy, BXLMRS – Lionel Bousquet