Bouwsector

Jacques Delens sa – Tour à Plomb

20/02/2018 | Jacques Delens sa - Tour à Plomb |

Juridisch statuut: NV
Economische sector: Bouw
Jaar van oprichting: 1967
Personeelbestand: +/-200
Financiële of begeleidende ondersteuning: Laureaat Be Circular 2017
Activiteit: Algemene bouwonderneming

Het project in Circulaire Economie

Het project bestaat erin een oude gieterij te renoveren in het kader van het Wijkcontract “Bloemenhof” in het centrum van Brussel.  Dit oude gebouw zal gerenoveerd worden om op de kelderverdieping een polyvalente zaal in richten, op de benedenverdieping een theater- en een turnzaal, op de eerste verdieping een mezzanine van de theaterzaal en een secretariaat, op de tweede verdieping klassen en op de derde verdieping een bibliotheek.

In de praktijk is voorzien dat:
– de oude stenen (30 à 40 m³) afkomstig van afbraak moeten worden schoongemaakt en ter plaatse worden hergebruikt ;
– negen oude balken en een oude plank (+/- 500 m²) worden bewaard en versterkt om het oude aspect te bewaren;
– oude houten balken worden omgevormd tot meubilair ;
– oude stenen in hardsteen zullen worden hergebruikt in meubilair;
– de bestaande structuur wordt helemaal bewaard en versterkt ;
– oude planken van de werf (die werden gebruikt als bekisting) zullen worden gebruikt om nieuwe grote houten deuren te maken.

Op de werf zullen de werknemers een opleiding m.b.t. selectieve afbraaktechnieken en voorbereiding op het hergebruik krijgen.

“Door de verbetering van de innovatieve bouwmethodes  is de aanpak van dit soort van werken helemaal veranderd.  Het heeft ons de mogelijkheid geboden de interne processen beter te definiëren met de bedoeling de betrokkenheid van de teams op de werf bij een circulaire aanpak en de korte keten te verhogen.  De specialisatie van sommige van onze arbeiders in de voorzichtige afbraak en de voorbereiding op het hergebruik laat ons toe hier in de toekomst profijt uit te halen en rustig andere soortgelijke projecten aan te gaan.”

Arnaud Dawans

Contact

Arnaud Dawans
02.566.96.36 – adawans@jacquesdelens.be
Avenue du Col-Vert 1, 1170 Bruxelles

Artikels