ISATIÓ – Beyond the fabric

26/01/2018 | ISATIÓ – Beyond the fabric |

Juridisch statuut:  Zelfstandigen
Economische sector: Textiel
Jaar van oprichting: 2013
Personeelbestand: 2
Financiële of begeleidende ondersteuning: Beurs van Village Finance.
Partners: Veramtex, Agents textiles, Alkhbaz Kleermaker, Vzw De Welvaartkapoen, L’Ouvroir, F.A.E. ASBL en Hush Rush.

Activiteit

Ons project bestaat uit het recupereren van monsters uit de textielindustrie en ze te transformeren in kledij en modeaccessoires voor vrouwen.  Isa is verantwoordelijk voor het design en het ontwerp. Brusselse ambachtslui zorgen voor de confectie.  Onze verkoop verloopt via een privéverkoopcircuit.   ISATIÓ, een lokaal merk, een sociaal en milieu-engagement en een product afkomstig van de circulaire economie.  Hand Made in Brussels

 

Het Project in Circulaire Economie

Ons project bestaat erin dat we een afvalstof uit de lineaire economie onttrekken om ze in de circulaire economie te integreren.  We transformeren een negatieve externaliteit (afvalstof) in een positieve externaliteit door ze om te vormen tot een product van hoge waarde en door deze transformatie een oplossing voor het milieu aan te reiken.  Deze stromen werden niet geëxploiteerd noch gevaloriseerd.  We onttrekken een afvalstof die zou leiden tot verzamel- en verwerkingskosten.  Hierdoor kunnen we de voorkeur geven aan een lokaal design en een lokale productie, door gebruik te maken van menselijke middelen die werden gebriefd en opgeleid in ons opleidingscentra.
Onze productie van unieke stukken sensibiliseert onze klanten voor een andere wijze van consumeren.  Ze houden van het verhaal achter elk kledingstuk.  Een sociaal en milieu-engagement.
Aanvullend organiseren we workshops om onze klanten de geheimen van herstelling en transformatie te leren kennen, om de textiel die ze reeds hebben te verfraaien.
De vraag die we aan Be. Circular hebben gesteld zou ons moeten toelaten over te stappen van een “garage business” naar een echte bescheiden kmo.

“Een lokaal merk, een sociaal en milieu-engagement en een product afkomstig van de circulaire economie. ”

Isa, :  Verantwoordelijke voor de creatie, zij is styliste en oprichtster van het merk.

Contact

Tió Rotllan
Jordi
+32474652753
jordi.tio@isatio.com
www.isatio.com
Rue Aviateur Thieffry 48, 1040 Bruxelles, Belgique.