Bouwsector

Louis De Waele sa – Horta-ONSS

20/02/2018 | Louis De Waele sa - Horta-ONSS |

Juridisch statuut: NV
Economische sector: Bouw
Jaar van oprichting: 1946
Personeelbestand: 246
Financiële of begeleidende ondersteuning: Laureaat Be Circular 2017
Partners: Rotor Deconstruction
Activiteit: Bouwonderneming – overheidsopdrachten en privéopdrachten

Het Project in Circulaire Economie

Het project bestaat in de herinrichting van de binnenkant van een kantoorgebouw (28000 m²).  De werkzaamheden omvatten o.a. de afbraak en verwijdering van de bestaande tussenwanden die volledig zullen worden hergebruikt (hergebruik in andere gebouwen) en gedeeltelijk zullen worden hergebruikt via de recuperatie van de isolatieplaten van steenwol van de tussenwanden voor de renovatie van de daken van het huis op een andere werf van de onderneming.
Het project beoogt ook procedures en materialen te integreren die beantwoorden aan specifieke milieu-eisen via een voorbeeldbestek inzake duurzaamheid.  Het afvalbeheer krijgt ook bijzondere aandacht dankzij een valorisatieplan, vanaf de werf tot de erkende ophaler (bv. terugname van het isolatieafval).

“De communicatie is van essentieel belang op een dergelijke werf. Er werd reeds in de ontwerpfase een beslissing genomen over vele opties wanneer de onderneming nog niet was betrokken.  Op het moment van de werken zijn we allemaal rond de tafel gaan zitten om een uitspraak te doen over wat al dan niet kan worden verwezenlijkt.”
“Beschikken over mensen die dezelfde ideeën hebben, die begaan zijn met het leefmilieu, bij de bouwheer en de ondernemer, is onontbeerlijk om de doelstellingen te bereiken”.

Marc Vanderick

Contact

Marc Vanderick
0477/850.768- marc.vanderick@louisdewaele.be
Jean Dubrucqlaan 175, 1080 Brussel

Artikel

Gedemonteerde scheidingswanden krijgen tweede leven – Project RSZ Horta, Marc Vanderick