Florian Girault – Rue des Moucherons

20/02/2018 | Florian Girault - Rue des Moucherons |

Juridisch statuut: Zelfstandige
Economische sector: Bouw
Personeelbestand: 1
Financiële of begeleidende ondersteuning: Laureaat Be Circular 2017

Het Project in Circulaire Economie

Dit project betreft de transformatie en renovatie van een dak van een gebouw dat dateert van begin 19de eeuw en dat zich in het centrum van de stad Brussel bevindt.  Het gebouw werd vroeger gebruikt als opslagplaats en garage en er werd een veertigtal jaar geleden al een eerste keer aan gewerkt.
Het project, dat vanaf het begin werd uitgevoerd in overleg met de bouwheer, was niet bedoeld om bij deze renovatie enkel rekening te houden met de energieprestaties, maar ook met een maximaal behoud van de bestanddelen van het gebouw (o.a. de structuur van weleer).
Om deze modelrenovatie te verwezenlijken hebben de aannemer en de bouwheer ervoor gekozen een zero-afvalwerf na te streven.
Deze doelstelling werd voor ogen gehouden bij de hele constructie met alles wat eruit voortvloeit in termen van keuze van materialen en de uitvoering ervan, een zo groot mogelijk behoud van de bestaande elementen, de nodige logistiek om er te geraken en de plaats van de mens in het productieproces.  Het project streeft ook een doelstelling van reproduceerbaarheid na: het ontwikkelde systeem moet een leefbaar alternatief  bieden voor de huidige bouwnormen die zeer veel afval produceren.

” Het is door de vermenigvuldiging en de communicatie rond dergelijke projecten dat de sector zal worden gesensibiliseerd voor dit soort van verwezenlijkingen, waarvan de status van “nieuwigheid” zal veranderen in “alledaags”. ”

Florian Girault

Contact

Florian Girault
0484 95 29 11 – floriangirault@gmx.com
Francartstraat 2, 1050 Brussel