Rotor Deconstruction – Verkoop van hergebruikte bouwelementen “just in time”

10/04/2018 | Rotor Deconstruction - Verkoop van hergebruikte bouwelementen “just in time” |

Juridisch statuut: cvba
Economische sector: Recuperatie van bouwelementen
Jaar van oprichting: 2016
Personeelbestand: 6 VTE
Financiële of begeleidende ondersteuning: RotorDC maakt gebruik van de resultaten van het project “Optimalisering van de behandeling van tegels tot herbruikbare keramiek afkomstig van sloopwerken”, die wordt gedragen door de zusterorganisatie Rotor vzw en die het voorwerp uitmaakte van een subsidie in het kader van de vorige editie van de projectoproep Be. Circular.  CityDev heeft RotorDC geholpen een opslagplaats te vinden in het Brussels Gewest om zijn activiteiten op te starten.  RotorDC heeft ook gericht advies gekregen van Impulse.brussels.

Activiteit

Rotor Deconstruction (Rotor DC) werd opgericht in 2014 en is een onderneming die bouwelementen recupereert. Het gaat om een spin-off van de vzw Rotor.  Het bedrijf bevindt zich in Anderlecht (Brussel)  en is gespecialiseerd in het demonteren en verkopen van afwerkingsmaterialen afkomstig van grote moderne en hedendaagse gebouwen.

Het Project in Circulaire Economie

Dit project stelt voor om binnen Rotor DC de activiteit van directe verkoop vanaf de werven te ontwikkelen.

In de huidige werking worden de elementen die door RotorDC worden afgebroken eerst opgeslagen.   Hoewel deze stap dikwijls nodig is (om de producten voor te bereiden of ze in de kleinhandel aan te bieden) zijn er ook situaties waar het mogelijk zou zijn “just in time” te werken.  Rotor DC heeft reeds een aantal ervaringen in die zin verwezenlijkt, maar wil deze activiteit versterken.

Concreet betekent dit werken aan de verbetering van de procedés van inventarisering, de optimalisering van het proces van werken op de werf en het op punt stellen van mechanismen van de verspreiding van het beschikbare aanbod bij potentiële klanten.

« In een kantoorgebouw zijn de elementen voor de binnenafwerking – zoals bijvoorbeeld bekledingen, scheidsmuren en uitrustingen – dikwijls complexe bouwproducten.  Paradoxaal genoeg worden deze elementen ook als eerste verwijderd wanneer het gebouw wordt omgevormd, soms zelfs al na 10 jaar.  Met Rotor DC willen we de herbruikbare onderdelen die vrijkomen na deze transformatiewerken terug op de markt brengen. »

Lionel Billiet, projectleider bij Rotor

Contacts

Naam & Voornaam van de contactpersoon:  Lionel Billiet

Tel: 0494 17 68 77

Adres :  Prévinairestraat 58, 1070 Anderlecht (Brussel)

E-mail : lionelbilliet@rotordb.org

Website: https://rotordc.com