Be Circular

De 2020-editie van de BeCircular Projectoproep wordt behouden en past zich aan de situatie aan! Ontdek hoe.

26/02/2020 | De 2020-editie van de BeCircular Projectoproep wordt behouden en past zich aan de situatie aan! Ontdek hoe. |

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden die we momenteel meemaken, willen we de ondernemers die een applicatie willen indienen voor een circulaire economie project geruststellen, de Be Circular 2020 projectoproep wordt behouden. We besloten wel om u meer tijd te geven om uw kandidatuur in te dienen. De deadline werd daarom verschoven naar 19 juni 2020, 12u00.
Bovendien zijn we goed bewust van de door de gezondheidscrisis veroorzaakte financiële problemen en verhogen we het financieringspercentage voor uw directe kosten en investeringen van 50 naar 70%.

We hebben ook het programma van informatie en begeleidende evenementen moeten aanpassen om u zo goed mogelijk te kunnen blijven informeren en u te kunnen helpen bij het opstellen van uw sollicitatiedossier.


De projectoproep BeCircular richt zich tot alle bedrijven, zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven enz. die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een innovatief project ontwikkelen met als doel om hun core business op een duurzame manier op te zetten of duurzamer te maken vanuit de optiek van de circulaire economie.

Dit jaar zijn de vier categorieën van de projectoproep de volgende:

Wat kunt u in de wacht slepen?

Mijn applicatie indienen

Nieuwe condities:

We zijn ons terdege bewust van de liquiditeitsproblemen die de huidige gezondheidscrisis met zich meebrengt. Om u een extra duwtje in de rug te geven hebben we besloten om de administratieve voorwaarde van de projectoproep te wijzigen. Deze heeft betrekking op de eis van een cofinanciering van 50% van uw directe en investeringskosten. Voortaan wordt het financieringspercentage van uw directe en investeringskosten verhoogd van 50 naar 70%.

Het nieuwe programma:

Gratis Resilience coaching om uw project te versterken

De gratis Resilience Coaching wordt aangeboden om u te helpen uw project in de circulaire economie te versterken. Deze ondersteuning wordt behouden. Omwille van de omstandigheden zal de coaching niet meer fysiek maar telefonisch gebeuren. We verlengen ook de registratiedeadlines tot 24 april.

Registreer hier

Opgelet, deze begeleiding heeft geen betrekking op de categorie circulaire bouwwerven. Deze krijgen een specifieke en verplichte begeleiding die door de circulaire economie-facilitator voor bouwprojecten is opgezet. (anne_laure.maerckx@cenergie.be, T 02/513 96 13).

Projectoproep 2020 – Presentatie

Om u beter te informeren over de projectoproep 2020 zal op 2 april een PowerPoint-audiopresentatie worden gepubliceerd op deze pagina. Deze presentatie is erop gericht om de oproep voor projecten te beschrijven en onze verwachtingen ten aanzien van uw projecten te schetsen. Wij raden u aan deze presentatie aandachtig te lezen en te beluisteren.

Projectoproep 2020 – Pitching

De projectoproep “Be circular. be Brussels” steunt innovatieve Brusselse projecten in de circulaire economie. Om u beter te oriënteren, organiseren we een pitching sessie. Tijdens deze sessie krijgt u de gelegenheid om uw project voor te stellen aan verschillende experts.

  1. De eerste pitchingsessie zal plaatsvinden op 23 april tussen 17:00 en 21:00 uur. Afhankelijk van de evolutie van de situatie zullen deze pitches ofwel op hub.brussels ofwel via teleconferentie plaatsvinden. Wij nodigen u uit om u thans en tot en met 15 april in te schrijven voor deze pitchingsessie. Na de registratie ontvangt u nauwkeurige instructies en een tijdsspanne om uw pitch af te werken. De uitwisseling met de experts duurt +- 15 min.
  2. De tweede pitchingsessie zal plaatsvinden op 25 mei tussen 17:00 en 21:00 uur. Afhankelijk van de evolutie van de situatie zullen deze pitches ofwel op hub.brussels ofwel via teleconferentie plaatsvinden. Wij nodigen u uit om u thans en tot en met 15 mei in te schrijven voor deze pitchingsessie.

Steunpunt voor het invullen van uw aanvragen:

Om u te ondersteunen bij de voorbereiding van uw aanvraag, bieden wij u verschillende oplossingen aan:

Opgelet: deze helpdesk zal geen vragen behandelen in verband met de categorie circulaire bouwwerven. Deze heeft een specifieke helpdesk die door de circulaire economie-facilitator voor bouwprojecten is opgezet (anne_laure.maerckx@cenergie.be, T 02/513 96 13). Alle circulaire bouwprojecten moeten door de facilitator worden begeleid alvorens een aanvraagdossier in te dienen.

Let op: vragen die specifiek betrekking hebben op het invullen van het financiële plan moeten worden doorgestuurd naar de helpdesk, die deze vragen vervolgens doorstuurt naar een financieel expert.


Agenda  (24 april jl. update)

Let op: deze helpdesk zal geen vragen behandelen die betrekking hebben op de categorie circulaire bouwwerven die een specifieke helpdesk hebben (anne_laure.maerckx@cenergie.be, T 02/513 96 13)


Nuttige documenten

Het reglement van de projectoproep: Reglement

De administratieve bijlage: Administratieve voorwaarden en verplichtingen

Formulieren:

Bijlage “Budget RH”:

Financieel plan

Bijlage Overheidsopdrachten

 Verklaring op erewoord en ondertekening 

Opgelet – De kandidaturen moeten verstuurd worden via het elektronische platform