Be Circular

Editie 2018

De projectoproep “Be Circular – Ondernemingen” ondersteunt innovatieve projecten die de core business van een (of meerdere) onderneming(en) naar meer duurzaamheid willen creëren of doen evolueren in een optiek van circulaire economie.

De projecten moeten uiterlijk tegen maandag 15 mei 2018 vóór 12.00 uur ingediend zijn via het platform:

 

Voor wie?

Alle bedrijven (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote

ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven, enzovoort die economische activiteiten ontwikkelen die worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor wat?

Elk innovatief initiatief of project of elk initiatief of project dat als doel heeft uw core business tot stand te brengen of te laten evolueren naar meer duurzaamheid vanuit een standpunt van circulaire economie en dat verband houdt met één van deze vier thema’s:

3 categorieën :

4 thema’s :

 

Om wat te ontvangen?

Selectiecriteria voor het project

Aangezien het gaat om een wedstrijd zal de selectie gebeuren op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de criteria en dit tot wanneer het beschikbare budget is uitgeput.

De projecten zullen beoordeeld worden op grond van vijf criteria:

 

  1. Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep «be circular – be brussels»(toepassing van de concepten van de CE).
  2. Ze moeten hun milieu-impact en hun technische haalbaarheid aantonen.
  3. Ze moeten geloofwaardig zijn op economisch vlak
  4. Ze moeten blijk geven van een innoverend karakter ten opzichte van het aanbod op de Brusselse markt of van een wezenlijke evolutie qua positieve effecten, zowel voor het gewest als voor de belanghebbende partijen van het project.
  5. Potentieel voor het creëren van economische waarde en werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Infoavonden:

 

Voor alle informatie kan u contact opnemen met:

Nuttige documenten:

Reglement: Reglement Be Circular 2018

Beijlage: Bijlage Be Circular 2018