Communa – Volta Housing First

31/01/2019 | Communa - Volta Housing First |

Juridisch statuut: vzw
Economische sector: Tijdelijke bewoning
Oprichtingsjaar: 2013
Financiering of ondersteuning: Be Circular Circulair Bouwen, Begeleidingsteam Circulair Bouwen
Partners: IDR, SMES, Diogène, Samusocial

Activiteit

Communa renoveert leegstaande gebouwen in Brussel en transformeert die tot stedelijke ‘Commons’, gemeenschappelijke ruimtes. Vanuit een circulaire logica brengen we deze plaatsen opnieuw tot leven en we stellen deze tijdelijk ter beschikking van bewoners, kunstenaars, verenigingen en ondernemers die de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aangaan. Onze visie is om deze ruimtes te transformeren tot ‘derde plek’, die opnieuw worden toegeëigend en mede beheerd door de mensen die er wonen, in het kader van een gedeeld bestuur.

Het Project in Circulaire Economie

In het kader van de Housing First-strategie die onder meer de verenigingen IDR, SMES, Diogène en Samusocial voeren, heeft dit project tot doel 8 woningen in een sociaal wooncomplex in Elsene te renoveren en tijdelijk te bewonen voor een periode van 2,5 jaar. Elke persoon die wordt gehuisvest, krijgt een exclusieve wooneenheid toegewezen om stabiliteit terug te vinden en zo goed mogelijk te re-integreren. In dit partnerschap zullen de verenigingen op het terrein ondersteuning verlenen, terwijl de vzw Communa de infrastructuur voor haar rekening zal nemen.

Voor de renovatie geven we de voorkeur aan de korte keten, lokale actoren, hergebruik en behoud van bestaande gebouwen. We doen een beroep op een sociaal en solidair bedrijf voor metsel- en pleisterwerken en we maken gebruik van materialen van biologische oorsprong. Gezien het tijdelijke karakter van de bewoning is het essentieel dat alle voorzieningen en inrichtingen demonteerbaar zijn.

« Communa: van leegstand naar Commons! »

Contact

Antoine Dutrieu
171 rue Gray
info@communa.be
www.communa.be

Artikels

poster_Volta_NL