La Ferme nos Pilifs & Coopeos – Branche

31/01/2019 | La Ferme nos Pilifs & Coopeos - Branche |

La ferme nos pilifs
Juridisch statuut: vzw
Economische sector: Maatwerkbedrijf (beschutte werkplaats)
Oprichtingsjaar: 1989
Activiteit: Ferme Nos pilifs is een Brussels maatwerkbedrijf. Wij produceren plantaardig afval dat we momenteel intern composteren. Onze wens is om te onderzoeken welke de beste herwaarderingspistes zijn om zo veel mogelijk fracties in te zamelen. Het Branche-project zal het mogelijk maken duurzame alternatieven voor te stellen voor een reeks bijproducten afkomstig uit het ‘cradle to grave’-systeem die wij momenteel verkopen.

Coopeos
Coopeos is een burgercoöperatie die is opgericht in december 2015 om een antwoord te bieden aan drie maatschappelijke problemen: fossiele brandstoffen, afval en gesloten bedrijfsmodellen.
Met een netwerk van partners en competenties bezorgt Coopeos technische, economische en pedagogische ondersteuning bij de implementatie van houtverwarmingsketels in bedrijven en gemeenschappen (zoals scholen).
Coopeos wil met haar actie een hefboom zijn voor verandering, om te evolueren naar een meer duurzame, participatieve en rechtvaardige wereld.

Samenwerking:  Het project Branche is ontstaan uit de ontmoeting tussen La Ferme Nos Pilifs en Coopeos. Onze gemeenschappelijke bekommernis is een zo goed mogelijk hergebruik van groenafval, dat in grote hoeveelheden aanwezig is op ultralokaal niveau en momenteel weinig (of  niet) benut wordt.

Het Project in Circulaire Economie

Volgens Travelbird is Brussel in 2018 de 27ste groenste stad ter wereld met 23% groen. Dit resulteert in aanzienlijke hoeveelheden groenafval afkomstig van het onderhoud, dat in het beste geval gecomposteerd wordt. Dit is economische en ecologische verspilling, terwijl het in het gewest benut kan worden: als bodembedekker om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar ecologische tuinbouw en teelt op levende grond, en als gecontroleerd kwaliteitsvol brandhout, een lokaal alternatief om zich te verwarmen.

Branche is ontstaan uit de ontmoeting tussen La Ferme Nos Pilifs en Coopeos en beantwoordt aan onze gemeenschappelijke bekommernis: het beter hergebruiken van groenafval dat in grote hoeveelheden aanwezig is op het lokale niveau. Branche zal positieve effecten hebben voor het milieu, de maatschappij en de economie. Dit project zal een voorbeeld zijn voor een meer globale beweging die streeft naar een beter gebruik van deze enorme groenafvalberg in Brussel.

 « De tak is een essentiële en meer dan veelbelovende grondstof voor ons project. Vertrekkend van een gemeenschappelijke stam, symboliseert de tak in onze ogen de vertakkingen, de diversiteit van de afgewerkte producten en het netwerk van herwaardering van deze bron die we op Brusselse schaal willen opzetten.»

Frère Eric, Medeverantwoordelijke van het Branche-project

Contact

Frère Eric
02/266.10.39
Trassersweg 347, 1120 Bruxelles
efr@pilifs.be
www.fermenospilifs.be

Artikels

poster_Branche_NL