Opleiding

Valorist, een beroep van de toekomst

26/01/2018 | Valorist, een beroep van de toekomst |

Brusselse ondernemingen kunnen reeds de eerste gediplomeerde valoristen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanwerven. Dit neologisme verwijst naar gekwalificeerde arbeiders om onze grond- en afvalstoffen zo goed mogelijk te valoriseren, volgens de prioriteiten opgesteld door de Ladder van Lansink (afkomstig van de Europese richtlijn betreffende afvalstoffen 2008/98/EC ), nl. de goederen bestemd voor hergebruik of recyclage verzamelen zonder te beschadigen, sorteren, reinigen of herstellen en eventueel ontmantelen.

Deze opleiding is een groot succes”, zegt Virginie Detienne, adjunct van de Directie en verantwoordelijk voor het project bij RESSOURCES, de Franstalige federatie van de ondernemingen van de sociale economie actief op het gebied van afvalvermindering. “Een interne valorist kan belangrijke besparingen mogelijk maken voor een onderneming of een groep van ondernemingen die hun afvalverwerking gewoonlijk uitbesteden”, verduidelijkt ze.

Het proefproject van de opleiding van algemeen valorist, dat werd opgestart door de “Plaatselijke opdracht” van Vorst is het einde van een lang proces van erkenningen van competenties van dit beroep van de toekomst, dat in 2014 door RESSOURCES werd gelanceerd. De “Service Francophone des Métiers et des Qualifications” heeft vorig jaar het beroep van algemeen valorist erkend en de geschikte opleiding officieel bekrachtigd.  Maatregel GA18 van het GPCE vereist dat deze opleiding in de catalogus van publieke en private opleidingsorganisaties wordt opgenomen. Maar hiervoor moest de opleiding eerst worden ontwikkeld en getest op het terrein, wat door deze eerste ervaring werd mogelijk gemaakt.

Een vijftigtal kandidaten toonden interesse en enkel een twaalftal onder hen konden deelnemen aan de opleiding. Eerst was er een week stage op het terrein in de sector van het hergebruik en de recyclage, in het bijzonder door een bezoek aan traditionele privébedrijven of ondernemingen van de sociale economie. De kwalificerende opleiding bij Bruxelles-Formation duurde vervolgens 3 maanden. Ze richtte zich meer in het bijzonder op de ketens van de recuperatie van groenafval, bouwafval, textiel, huishoudtoestellen, informatica, hout, meubels, curiosa en boeken.

De motivatie, de samenhang van de groep en de toewijding van de stagiaires waren opmerkelijk en werden meermaals onderstreept”, verduidelijkt Virginie Detienne.  “Binnen enkele maanden zullen we een beter zicht hebben op de inschakelingsperspectieven”, voegt ze eraan toe.

De investering heeft reeds een concreet resultaat opgeleverd voor twee van de gediplomeerden, aangezien ze een job in het vooruitzicht hebben in Brusselse ondernemingen. De toekomstige kringloopwinkel van Sint-Gillis zal binnenkort waarschijnlijk 3 valoristen nodig hebben en het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe zal een valorist inzetten aan de ingang van het containerpark (in partnerschap met Spullenhulp). Een andere gediplomeerde heeft besloten zijn opleiding verder te zetten in het centrum Horizon van de vzw Spullenhulp, in de specialisatie “technicus-valorist huishoudtoestellen”, een gespecialiseerde tak van het beroep van valorist, die binnenkort officieel zal worden erkend, ook in het kader van het GPCE.

Tegelijkertijd heeft het Brussels Consortium de Validation des Compétences een referentiesysteem opgesteld voor de erkenning van competenties die werden verworven op het terrein zonder specifieke opleiding. De regering zou in februari en maart op de hoogte moeten worden gesteld, de eerste erkenningsaanvragen zouden vervolgens in maart moeten worden ingediend om de competenties van valorist te valideren in de organisaties die dit wensen.  Een ander proefproject zou normaal in 2019 in Brussel het daglicht moeten zien, na overleg met de Confederatie van de Belgische Recuperatie (COBEREC).

Profiel van het beroep en de opleiding van valorist: http://www.sfmq.cfwb.be/index.php?id=2826