Rechtstreekse economische steun

ING Fonds, voor een meer circulaire economie

05/05/2020 | ING Fonds, voor een meer circulaire economie |

Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie ondersteunt degenen die hun vaardigheden en beroep uitoefenen met het oog op een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

Door een alternatief voor te stellen voor het klassieke model ‘ontginnen-produceren-consumeren-weggooien’, maakt de kringloopeconomie het niet alleen mogelijk om betere én minder natuurlijke hulpbronnen te gebruiken maar ook om zeer uiteenlopende vormen van knowhow te (her)benutten en synergiën te creëren. Dat heeft een positieve impact op het milieu, de werkgelegenheid en de lokale gemeenschappen, die een hogere tewerkstellingsgraad vaststellen bij hun inwoners en tegelijk de te verwerken afvalberg zien slinken.

Ecodesign, delen, inzamelen, demonteren, remanufacturing, sorteren, hergebruiken, herstellen, herverpakken, schoonmaken, kwaliteitscontrole, voorraadbeheer, inrichting, verkoop, transport, enz.: de levensduur van goederen en hun onderdelen verlengen, en tegelijk hun gebruik intensifiëren, biedt tal van kansen om vaardigheden te ontwikkelen, creativiteit te stimuleren, ambachten te herwaarderen en buurtjobs te creëren.

In het kader van zijn projectoproep 2020 stelt het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie € 250.000 ter beschikking van initiatieven die de vaardigheden en beroepen van de circulaire economie versterken. Het Fonds wil op die manier de spelers die actief zijn in dit domein ondersteunen of andere spelers aanmoedigen om zich bij die aanpak aan te sluiten. Doel: de ecologische voetafdruk van onze levensstijl verkleinen, zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties.

Voor wie?

Verenigingen zonder winstoogmerk, sociale economie, coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk, kleine ondernemingen (startende ondernemingen, eenpersoonsvennootschappen…), individuen, informele groepen, buurtcomités, scholen en andere onderwijsinstellingen, opleidingscentra. 
Daarbij worden partnerschappen sterk aangemoedigd, ook met overheidsinstellingen en commerciële bedrijven.

Timing

Start 1/04/2020 
Indienen tot en met 24/06/2020 
Bekendmaking selectie 23/11/2020 

Financiële steun

€ 5.000  – € 25.000

Meer informatie : Koning Boudewijnstichting.