Rechtstreekse economische steun

Financieringsmiddelen voor circulaire projecten

26/02/2020 | Financieringsmiddelen voor circulaire projecten |

U hebt een circulair project in Brussel en bent op zoek naar financiering?  Participatieverwerving, krediet, subsidies … Ontdek welke actoren de uitvoering van uw project inzake circulaire economie kunnen financieren!

Ondersteuningsplatform voor de circulaire economie

In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) werd een ondersteuningsplatform voor de circulaire economie opgericht. Het doel? Het aanbod van de beschikbare steunvoor Brusselse ondernemingen die willen ondernemen in de circulaire economie meer zichtbaarheid geven

Er zijn verschillende vormen van steun beschikbaar: begeleiding, financiering, en hulp bij het vinden van een locatie. In 2018 werd een lijst met deverschillende vormen van begeleiding in het domein van de circulaire economieopgesteld met behulp van de 16 actoren die Brusselse ondernemingen begeleiden in hun project inzake circulaire economie.Vandaag zijn er niet minder dan 38 begeleidingsmiddelen, gratis of tegen betaling, gericht op uiteenlopende thema’s en behoeften van ondernemingen: eco-ontwerp, beheer van hulpbronnen en afval, circulaire economische modellen enz. 

Deze collectieve taakwerd herhaald met de actoren die Brusselse projecten in de circulaire economie financieren: het werd geconcretiseerd met de publicatie van een lijst met de financieringsmogelijkheden voor de circulaire economie.

Er zijn 20 financieringsmogelijkhedenopgesomd op basis van verschillende parameters: 

Elk aanbod wordt gekenmerkt door: 

  1. het type financiering: kapitaalfinanciering, schuldfinanciering, subsidie; 
  2. het gefinancierde bedrag; 
  3. de mogelijkheid om begeleid te worden voor het businessmodel; 
  4. de beoogde sector(en).

Voor elk aanbod is er ook een gedetailleerde fiche met het financieringsproces, de bijzondere voorwaarden enz., en vooral ook een contactpersoon. 

Deze financieringswijzen worden aangeboden door 13 actoren: business angels, actoren uit de sociale en solidaire financiën, traditionele banken … Bedoeling is deze lijst uit te breiden met nieuwe financieringswijzen van nieuwe actoren.  

Als u een onderneming hebt, aarzel dan niet om de verschillende financieringswijzen te raadplegen en contact op te nemen met de potentiële financierders! 

Als u projecten in de circulaire economie financiert in Brussel en uw aanbod nog niet in de lijst staat, neem dan contact op met Aude Grillot, Adviseur Circulaire Economie bij hub.brussels (agrillot@hub.brussels). 

Un réseau de financeurs pour les projets à impact social et/ou environnemental 

Solifin est le réseau Belge des acteurs de la finance éthique et durable. Son objectif est d’intensifier la collaboration entre ces acteurs afin de répondre au mieux aux besoins de financement des entreprises à impact social et/ou environnemental. Il regroupe actuellement 16 membres (des banques, des fonds publics, des plateformes de crowdfunding, des institutions de crédit, des fonds, etc.). Une des activités de Solifin est d’organiser des « matchmaking sessions » durant lesquelles les porteurs de projet qui cherchent du financement sont invités à pitcher devant l’ensemble des membres du réseau. Deux prochaines sessions sont prévues les 25 mars et 29 avril 2020. Si vous avez un projet à impact social et / ou environnemental, quels que soient votre stade d’avancement et votre besoin de financement, n’hésitez pas à soumettre votre candidature ! Contact : info@solifin.be

Kent u alle gewestelijke steunmaatregelen voor projecten in de circulaire economie? 

Om starters te steunen:

Om de ontwikkeling van projecten inzake circulaire economie te ondersteunen