Opleiding

De EHO-kit voor de leerkrachten die het ecodesign in hun lessen willen integreren

11/12/2017 | De EHO-kit voor de leerkrachten die het ecodesign in hun lessen willen integreren |

Het onderwijs en zeker het hoger onderwijs zijn belangrijke elementen van een duurzame samenleving. De jonge gediplomeerden oefenen immers beroepen en functies uit waar beslissingen op verschillende niveaus worden genomen. De economische en ecologische problemen van onze maatschappij nodigen ons dus uit de milieubewustwording bij deze toekomstige professionelen te versterken.

De ondernemingen van hun kant uiten steeds meer de behoefte om in hun interne werking competenties en profielen rond duurzaamheid te integreren. De rechtstreekse integratie van kennis, begrip en bekwaamheden inzake  ecodesign in de leer- en opleidingsprogramma’s zou tot gevolg hebben dat in een vroeg stadium een beroep wordt gedaan op kwalificaties inzake duurzaamheid voor de professionelen van morgen.

Om aan deze behoeften tegemoet te komen stelt de EHO-kit (Eco-ontwerp in het Hoger Onderwijs), ontwikkeld door de Artesis Hogeschool Antwerpen en op vraag van OVAM in Vlaanderen, een concrete digitale tool voor aan leerkrachten, professoren en opleidingscoördinatoren om het eco-ontwerp in de opleidingen van het hoger onderwijs te integreren. De cel  Ecodesign van UCM en Mode and Design Brussels (MAD) stellen in het kader van het GPCE de Franse versie van de tool voor.

De EHO-kit bestaat ten eerste uit een gids die contextuele informatie verstrekt over de verschillende stappen van de integratie van het  ecodesign in een opleiding van het hoger onderwijs. Fiches met specifieke en beknopte informatie beschrijven vervolgens de verschillende thema’s, methodes en praktische voorbeelden m.b.t. de ontwikkeling van een leerinhoud i.v.m. het  ecodesign en de toepassing ervan in de les. Ten slotte maken werkdocumenten zoals een werkmatrix en blanco voorbeeldfiches het mogelijk een lesvoorstel te visualiseren en het aan te passen indien gebreken opduiken.

Met de vriendelijke toestemming van OVAM is de vertaalde versie die is aangepast aan de Brusselse context gratis beschikbaar op de website van de cel Eco-ontwerp van UCM.

Martin Ney