Van BeCircular tot Build Circular, het circulaire aanbod van het Brussels Gewest heeft voor elk wat wils

23/11/2020 | Van BeCircular tot Build Circular, het circulaire aanbod van het Brussels Gewest heeft voor elk wat wils |

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert nog maar eens in circulariteit! Het BRC Bouw en de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBBH) lanceren met de steun van Leefmilieu Brussel Build Circular.Brussels, een nieuw gratis opleidings- en begeleidingsprogramma rond circulair bouwen. Het programma maakt deel uit van het Brusselse herstelplan dat het concurrentievermogen van de bedrijven moet versterken en dat 600 bedrijven in de Brusselse bouwsector zal begeleiden.

Bouwsector getroffen door de pandemie

Volgens een enquête van de CBBH komt de Brusselse bouwsector steeds meer in moeilijkheden door de uitdagingen die de gezondheidscrisis stelt. Om het herstel en het concurrentievermogen van de sector te stimuleren voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in gepersonaliseerde begeleiding en opleidingen omkaderd door experten. Build Circular.Brussels wil de sector veerkrachtiger maken door bedrijven minder hulpbronnen te doen gebruiken en minder afval te laten produceren en door de klemtoon te leggen op de inschakeling van lokale arbeidskrachten.

“De algemene context met de gezondheidscrisis naar aanleiding van COVID-19 en de daling van de toekomstige activiteiten heeft echt vragen opgeroepen over de werking van de sector. Met de klimatologische urgentie indachtig is het moment meer dan geschikt om de transitie van de bedrijven te stimuleren!” – Laurent Schiltz,Secretaris-Generaal CBBH

Atypische Brusselse werven

Het Brussels grondgebied wordt gekenmerkt door de hoge dichtheid van zijn bebouwde oppervlakte en het merendeel van de gebouwen (70%!) dateert van voor 1945. Bij veel bouwwerven komen dan ook sloop- of renovatiewerken kijken. Die specifieke kenmerken maken van het Gewest een ideaal speelterrein op het vlak van innovatie en circulariteit en vormen een opportuniteit voor Brussel om de Europese leider te worden qua hergebruik van hulpbronnen en de revalorisatie van materialen.

 “Bijna alles in een gebouw kan worden hergebruikt, mits de nodige tijd wordt genomen”, vertelde Michaël Ghyoot van Rotor ons tijdens ons recente interview.

Het hergebruik van materialen: een prioriteit voor het Gewest

Met het programma Build Circular.Brussels ligt de prioriteit bij de overgang van een lineair naar een circulair economisch model in het Brussels Gewest. Het hergebruik van materialen waarbij het volledige potentieel van het ‘afval’ van werven benut wordt, zal centraal staan. De klemtoon komt ook te liggen op een beter beheer en een vermindering van de afvalproductie. De bedrijven die deelnemen aan het programma zullen ook leren om voorrang te geven aan hernieuwbare hulpbronnen en om te voorkomen dat bouwelementen verloren gaan door ze demonteerbaar te maken.

Momenteel is het door de sector geproduceerde afval goed voor meer dan 30% van het niet-huishoudelijk afval van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of zo’n 628.000 ton per jaar. Hoewel 91% daarvan gerecycleerd wordt, vermindert de gebruikswaarde van het merendeel van dat afval terwijl ze verhoogd zou kunnen worden door processen voor hergebruik.

Ga voor meer informatie naar de site van buildcircular.brussels.

Build Circular Brussels is een programma opgezet door het BRC Bouw en de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, met de steun van Leefmilieu Brussel.