Innovatie

Het is essentieel om innovatie aan te moedigen en te stimuleren bij alle actoren van de innovatieketen, en om die te verspreiden bij bedrijven die er baat bij hebben en bij promotoren van innoverende producten en concepten op het vlak van de circulaire economie. Dit gebeurt door de coördinatie tussen het onderzoek en het terrein, de uitwerking van een specifiek stimuleringsprogramma voor innovaties inzake circulaire economie, de coördinatie van een wakend oog voor circulaire economie en de uitwerking van acties met betrekking tot de studie van opportuniteiten die hieruit voortvloeien.