Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wint de EUROCITIES Innovation award

21/11/2017 | Leefmilieu Brussel |

De Award, georganiseerd door Eurocities (een netwerk van Europese steden, opgericht in 1986), wil de door de steden genomen lokale initiatieven voor de verbetering van de levenskwaliteit van de burgers rond een bepaald thema belonen en er de schijnwerpers op richten. Voor deze editie had Eurocities het thema “circulaire economie” gekozen. De prijs heeft vooral een symbolische waarde die de beste initiatieven visibiliteit geeft zodat ze een inspiratiebron voor anderen kunnen vormen.

De jury was vooral verleid door de speerpuntactie van het GPCE, de projectoproep ‘Be circular Be Brussels’. De projectoproep, die zich richt op zelfstandige ondernemers, kmo’s en zko’s wil elk innovatief project ondersteunen dat het concept van de circulaire economie integreert. Naast het feit dat die projecten technisch en financieel leefbaar moeten zijn, moeten ze een potentieel aan jobcreatie op lokaal niveau inhouden. Via deze ondersteuning helpt het Gewest de projectbeheerders door de projecten financiële en methodologische steun, maar ook visibiliteit te verschaffen. Het project “Le Champignon de Bruxelles”, dat paddenstoelen wil laten groeien op de draf van het bier van het Brussels Beer Project, maakte indruk.

Be circular werd gezamenlijk gelanceerd door de administraties Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel en Impulse.brussels, opgestart om de ondernemingsprojecten te oriënteren en te steunen in de richting van business models van de circulaire economie.

Interesse?

BeCircular