Innovatie

BRUCETRA – Brussels Circular Economy Transition

30/05/2017 | Innoviris |

BRUCETRA (Brussels Circular Economy Transition) is een onderzoeksproject van de ULB (IGEAT en 4MAT) en de KU Leuven campus Brussel, onder peterschap van Leefmilieu Brussel en het Agentschap Net Brussel. Het project valt binnen het ‘Anticipate’-programma van Innoviris en zal van 2016 tot 2019 lopen. zal van 2016 tot 2020 lopen.

Doel van het onderzoek is het opstellen van een ecologische en economische analyse van afvalstromen voor een overgang naar circulaire modellen voor materialenbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Concreet zal BRUCETRA de volgende dingen onderzoeken:

  1. de bestaande en de nieuwe afvalstromen;
  2. de verwerkingstechnologie, de huidige en toekomstige recyclagetechnologieën;
  3. ondernemingsmodellen die het meest geschikt zijn voor een overgang naar circulaire modellen voor materialenbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De twee eerste stappen, de analyse van de huidige situatie en de benchmarking, uitgevoerd door de ULB en de KUL worden op dit ogenblik afgewerkt. De teams werken voort aan het opstellen van het afvalmetabolisme van het BHG en aan de verwerking van de afvalstromen met het hoogste valorisatiepotentieel.

Daarna worden de gekozen afvalstromen aan een grondigere ecologische en socio-economische analyse onderworpen om tot betere afvalvalorisatiemethodes te komen voor de overgang naar een circulaire economie.

Op basis van de resultaten uit de voorgaande stappen zal het team ten slotte bestuderen hoe de ophaalmethodes en de afvalverwerking verbeterd kunnen worden.

Op termijn kan BRUCETRA het ecologische en socio-economische potentieel van het afvalbeheer bepalen om de overgang naar een circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen.

‘In BRUCETRA wordt academisch onderzoek gecombineerd met de huidige belangen, uitdagingen en de realiteit van het terrein’ Edgar Towa, Onderzoeker aan de ULB.