Bouwsector

Vijf laureaten van de oproep “Hergebruikacties” van het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel

05/02/2018 | Vijf laureaten van de oproep "Hergebruikacties" van het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel |

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel, opgericht in 2017, heeft als kerndoelstelling het stimuleren en mogelijk maken van hergebruik in de Brusselse bouwsector.

Eind 2017 deed het Platform een oproep voor “Hergebruikacties” bestemd voor alle actoren die een actie zouden kunnen ondernemen voor hergebruik van bouwelementen in Brussel. In totaal hebben vijf actoren hierop gereageerd en zij kregen een budget om hun actievoorstellen deels of volledig uit te voeren.

De laureaten van deze oproep in de kijker:

Het houtatelier van de boerderij Nos Pilifs (maatwerkbedrijf) haalt op bouwplaatsen hout op dat bestemd is voor de container. Om het inzamel- en opslagproces van dat hout te verbeteren, zullen zij schoorbakken aankopen die op de bouwplaatsen gezet zullen worden. In overleg met haar partner voor dit proefproject, de Ondernemingen Jacques Delens, zullen deze afgebakende opslagruimtes de opslag van hout door het bouwbedrijf en de verwijdering ervan door de boerderij Nos Pilifs vergemakkelijken. Door dit proces te optimaliseren, zal de boerderij Nos Pilifs meer teruggewonnen hout kunnen inzamelen en dus krijgen grotere hoeveelheden hout een nieuwe nuttige toepassing in verschillende vormen van het nestkastje voor de mezen tot het tuinhuisje. Bekijk wat het houtatelier van de boerderij Nos Pilifs allemaal gemaakt heeft.

Casablanco, een onderneming uit de sociale economie voor beroepsinschakeling (hoofdzakelijk) in de bouw, zal een vloer hergebruiken in een van haar toekomstige bouwplaatsen. Het is de bedoeling om een bestaande vloeroppervlakte te herstellen in plaats van de vloer te verwijderen en te vervangen door een nieuwe bekleding. De erg beschadigde delen van de vloer zullen worden vervangen door een vloer afkomstig uit hergebruik.

efp (operator in de alternerende opleiding met tien verschillende afdelingen waaronder die voor hout) zal twee dagen lang jongeren bewustmaken voor hergebruik tijdens de “Défi des Talents” begin maart. In de schrijnwerkerij zullen tieners uit de 2e en 3e graad van het secundair werken met onderdelen van het gebinte die hergebruikt worden en kunnen gedemonteerd worden.

Het Centrum voor Stadsecologie, een plek voor discussie en informatie die bruggen wil bouwen, actief op het gebied van permanente vorming en die zeer dicht staat bij de academische kringen, zal een radio-uitzending maken om de academici uit te nodigen om te discussiëren over mogelijke oplossingen gericht op het invoeren van het thema circulariteit in het algemeen, en van bouwelementen in het bijzonder, in de academische studieprogramma’s van de studenten van de Université Libre de Bruxelles.

Thomas Vancraeynest, resident designer van het MAD, zal twee soorten afval afkomstig van bouwplaatsen analyseren die, nu, alleen maar verbrand worden. Aan de hand van deze analyse zullen de technische eigenschappen ervan bepaald kunnen worden om te toetsen in welke mate dit afval herbruikbaar is.