Save the Date: Be Circular Annual Meeting 12/09/2017

20/06/2017 | Save the Date: Be Circular Annual Meeting 12/09/2017 |

De minister van Leefmilieu, Energie en Levenskwaliteit, Céline FREMAULT, de minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Didier GOSUIN en de staatssecretaris belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking en Wetenschappelijk Onderzoek, Fadila LAANAN

nodigen u uit voor:

#beCircular Annual Meeting 2017 Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie: eerste resultaten en vooruitblik

De jaarlijkse bijeenkomst biedt de gelegenheid voor ontmoetingen, debatten en kennismaking met Brusselse, maar ook Europese en internationale initiatieven in de circulaire economie. Kom inspiratie opdoen voor nieuwe ideeën en van gedachten wisselen met de actoren uit de circulaire economie in talrijke domeinen, zoals stedelijke logistiek, bouw, handel, duurzame voeding, grondstoffen en afvalstoffen. Dit evenement is bestemd voor politieke en institutionele vertegenwoordigers uit Brussel en de Europese regio’s, voor ondernemingen, voor brugactoren uit de economie, de innovatie, het onderzoek, het onderwijs, de vormingssector, de herinschakeling, voor milieudeskundigen, voor adviesberoepen en voor alle actoren van de circulaire economie. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda en neem deel aan deze grote Brusselse bijeenkomst van de circulaire economie. Meer gedetailleerde informatie wordt u binnenkort toegestuurd.

WANNEER

dinsdag 12 september 2017 van 9 tot 17 uur

WAAR

in het BEL op het terrein van Thurn & Taxis Havenlaan 86c, 1000 Brussel