Rotor: Behandeling van tegels tot herbruikbare keramiek

03/11/2017 | Rotor: Behandeling van tegels tot herbruikbare keramiek |
Juridisch statuut: VZW
Economische sector: Bouw/Sloop
Jaar van stichting: 2005
Personeelsbestand: 11
Financiële of begeleidende ondersteuning: Laureaat Be Circular 2016
Partners: WTCB, Febrap

Activiteit

Rotor vzw is een Brussels collectief van onderzoekers, ontwerpers en ondernemers die de stromen en de kringlopen van materialen in de industrie en de bouw onderzoeken. De vereniging bekommert zich bovendien om het ontwerp en de realisatie van design- en binnenhuisinrichtingsprojecten met bouwafval dat door “Rotor Deconstruction” gerecycleerd wordt.

Project : Behandeling van tegels tot herbruikbare keramiek

Het project betreft de optimalisatie van een proces waarbij herbruikbare keramische tegels die door Rotor DC werden teruggewonnen, weer op de markt worden gebracht. Het beoogde type tegels zijn dikke keramische tegels die in grote hoeveelheid kunnen worden teruggevonden in gebouwen die dateren uit de periode 1900-1960. Rotor heeft reeds meer dan 1000 m² tegels van dit type terug op de markt kunnen brengen.

« Doorgaans tonen de cijfers voor de grijze energie die in bouwmaterialen vervat zit een erg zware milieu-impact. Door bouwmaterialen die van sloop afkomstig zijn terug op de markt te brengen spaart Rotor een grote hoeveelheid grijze energie uit ».

Lionel de Vlieger, Medeoprichter