Renovatie van oude gebouwen in Brussel en beroepen

31/01/2019 | Renovatie van oude gebouwen in Brussel en beroepen |

Welke impact zal de evolutie van de renovatie van oude gebouwen in Brussel hebben op de beroepen (huidige en toekomstige werknemers) in de bouwsector? Hoe kunnen we hierop anticiperen in termen van sensibilisering en opleiding ?

Het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC Bouw) voert een studie uit naar de acties die nodig zijn op het vlak van sensibilisering, opleiding en werkgelegenheid voor de renovatie van oude gebouwen – van voor 1948.

Via een online enquête (zie onderstaande link) verzamelen we de meningen van de diverse spelers die rechtstreeks betrokken zijn bij deze vragen (aannemers, architecten, leidend ambtenaar…).

Deel uw mening online tot 10 februari 2019!