Wanneer de werf verandert in een magazijn van herbruikbare – Projet Dethy, BXLMRS – Lionel Bousquet

09/12/2019 | Wanneer de werf verandert in een magazijn van herbruikbare - Projet Dethy, BXLMRS - Lionel Bousquet |

Van het ontwerp dat wordt uitgevoerd, geëvalueerd en berekend dankzij BIM (Building Information Modeling) tot de zorgvuldige afbraak van elk materiaal … het Dethy-project, ofwel de passiefrenovatie van een Brusselse eengezinswoning, wil een voorbeeld zijn op het gebied van circulaire economie en materiaalbeheer. Een testwerf voor architect en bouwheer Lionel Bousquet (BXLMRS). 

Wat heeft u gemotiveerd om een project te leiden dat passief ontwerpen, circulaire economie en het gebruik van BIM verenigt? 

Lionel Bousquet – Vast en zeker het GPCE, het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie. Een dynamiek gelanceerd door de Brusselse overheden. Ik heb de kans gehad om Be Circular-laureaat te zijn voor de sessie van 2017… de drie aspecten verenigen maakt het mogelijk om op elk gebied een stapje verder te gaan. 

Welke bijdrage levert BIM aan dit project? 

Een nauwkeurigere en meer berekende kennis van de elementen van het gebouw om een beter hergebruik van de materialen mogelijk te maken. De mogelijkheid ook om gemakkelijk verschillende scenario’s te verwezenlijken. Ik heb trouwens een tweede vergunning ingediend na diepgaandere analyses. Vandaag is het tijd om over te gaan tot de realiteit op het terrein om de foutenmarge van BIM te evalueren. 

Uw werf gaat beginnen … hoe zal u uw materialen beheren? 

Ik ga zelf, samen met een ondernemer die bereid is de materialen te hergebruiken, instaan voor de afbraak. Het idee is zoveel mogelijk stukken ter plaatste op te slaan en een “magazijn van materialen” te verwezenlijken dat gedurende enkele weken of maanden toegankelijk is voor elke professional die geïnteresseerd is in hergebruik. Ik wil zelf een deel van de bakstenen, een raam, lambrisering, … hergebruiken. Ik zou graag willen dat de rest via hergebruikketens opnieuw wordt gebruikt. Ik wil de kostprijs per uur berekenen voor de afbraak van de materialen om te zien of het de moeite loont. 

Welke grote moeilijkheden voorziet u in dit soort van project? 

 Ik heb het geluk een grote gelijkvloerse gebouwoppervlakte te hebben maar de opslag van materialen kan een echt probleem zijn, net als de planning voor de afbraak die moet samenvallen met personen die geïnteresseerd zijn in het hergebruik. En ten slotte, de planning van de werken zelf … Maar persoonlijk heb ik besloten om de tijd te nemen om dit project volledig uit te voeren. 

Hebt u een advies om een dergelijke uitdaging tot een goed einde te brengen? 

Een test doen met een proefproject en zin hebben in een “back to basics”-benadering, kennis hebben van de Brussels bouwprocessen van weleer en vooral openstaan voor de opportuniteiten die de circulaire economie kan brengen. Het gaat om een echte mentaliteitsverandering die moet gebeuren bij alle actoren van de bouwwereld.