Prijs voor de beste scriptie in circulaire economie

19/05/2020 | Innoviris |

Heb je met succes je scriptie over circulaire economie verdedigd? Dien dan je kandidatuur in en win een prijs ter waarde van €2000.

In de kader van de GPCE lanceerde het Gewest de Prijs voor de Scriptie in Circulaire Economie die het beste onderzoek van studenten van Brusselse instellingen huldigt. De Prijs heeft tot doel het onderzoek in het domein van de circulaire economie te bevorderen en de beginselen van de circulaire economie te verankeren in de onderzoeksprojecten van alle Brusselse universiteiten en hogescholen.

Wanneer kom je in aanmerking ? 

Om in aanmerking te komen voor de Prijs moet de kandidaat aan Innoviris een scriptie voorleggen :

Er is geen leeftijdsbeperking of nationaliteitsvoorwaarde aan deze Prijs verbonden. De toelatingsvoorwaarden vind je in het reglement.

Deadline : 30 september 2020

De procedure in 3 stappen ?

Goed om te weten

De laureaat ontvangt een prijs ter waarde van €2.000.

Deze prijs is een maatregel van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) dat op 10 maart 2016 werd goedgekeurd door de Regering en kadert binnen de strategie van het Gewest met een toekomstvisie over 10 jaar.

Documenten

Aanvraagformulier

Reglement

Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie