GPCE : ALGEMENE STAND VAN ZAKEN VAN HET PROGRAMMA

16/09/2018 | GPCE : ALGEMENE STAND VAN ZAKEN VAN HET PROGRAMMA |

Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) werd op 18 maart 2016 gezamenlijk ondertekend door de minister van Economie en Werkgelegenheid, Didier Gosuin, de minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Milieu, Energie, Hulp aan personen en personen met een handicap, Céline Fremault en staatssecretaris Fadila Laanan, belast met openbare netheid, wetenschappelijk onderzoek, sportinfrastructuren en openbaar ambt. Het gemiddelde uitvoeringspercentage van de maatregelen van het GPCE bedraagt na 18 maanden 45%.

Van de 111 maatregelen van het GPCE zijn er slechts 14 niet opgestart. Deze zullen ontwikkeld worden in de tweede cyclus. Meer dan 20% van de maatregelen werd voor 100% gerealiseerd. Veel daarvan zijn terugkerend (met een uitvoeringscyclus per jaar die opnieuw opgestart kan worden). Bijvoorbeeld:

Bron : Tussentijds activiteitenrapport GPCE 2016-2017