GPCE : SENSIBILISERINGSACTIES

16/09/2018 | GPCE : SENSIBILISERINGSACTIES |

De invoering en het succes van de circulaire economie bij bedrijven impliceert de mobilisatie en de betrokkenheid van veel actoren. Sensibiliserings- en informatiecampagnes zijn daarom essentieel om het gedrag te veranderen, maar ook om het creëren van innovatieve bedrijfsmodellen aan te moedigen.

Tegen deze achtergrond wil het Brussels Gewest in 2019 een voortrekkersrol vervullen in de informatie over de circulaire economie via zijn activiteiten in Europese netwerken voor het uitwisselen van ervaringen en Europese projecten in verband met de circulaire economie.

Op Europees niveau won het GPCE  de Eurocities 2017-prijs in de categorie Innovatie. Eurocities is het netwerk dat grote Europese steden samenbrengt om samen te   werken en om Europese instellingen aan te moedigen een antwoord te bieden op de gemeenschappelijke uitdagingen die van invloed zijn op het dagelijks leven van Europeanen. Een beloning die de positie van het Brussels Gewest als internationale pionier bevestigt.

Het GPCE streeft ernaar om 2000 economische spelers te sensibiliseren voor de circulaire economie via fysieke evenementen rond opleidingen en sensibilisatie en 20.000 via digitale informatie tegen 2019. Deze ambities worden geanalyseerd aan de hand van de onderstaande cijfers.

Volgens de gedeeltelijk beschikbare cijfers zijn er niet minder dan 78 evenementen en studiedagen georganiseerd voor een totaal van 1229 deelnemers in alle sectoren van het GPCE. De onderstaande grafiek geeft de verdeling van de evenementen per thema.

Voorbeelden van evenementen:

Bron : Tussentijds Activiteitenrapport GPCE 2016-2017