MØDÜLL 2.0

30/05/2017 | CDR-C |

Het project MØDÜLL 2.0 wordt georganiseerd door het referentiecentrum duurzaam bouwen in Brussel, met de steun van Leefmilieu Brussel. Het is een vervolg op een eerste project dat door verscheidene pedagogische instellingen (Brusselse scholen met bouwopleidingen, ULB-La Cambre) werd uitgevoerd en dat tot doel had om een moduleerbaar, demonteerbaar en op energiedomein zeer goed presterend gebouw op te trekken.

Dit project werd in de loop van twee academiejaren uitgevoerd. Het was succesvol, gemeten naar de participatie en motivatie van de leerlingen die het kwaliteitsvolle werk hebben uitgevoerd, en op basis van de geslaagde bouw van deze module met de hulp van professionals.

Na dat succesvolle avontuur is MØDÜLL 2.0 nu een nieuwe uitdaging voor de studenten van de diverse onderwijsinstellingen: EFP (bouw), ULB-La Cambre, ULB-Ecole Polytechnique. De studenten uit uiteenlopende richtingen zullen hun krachten en kennis bundelen om de bestaande module te verbeteren en uit te breiden, zodat ze beantwoordt aan de concrete behoeften van een werkruimte (kantoren).

Het project heeft heel concrete doelen wat betreft het gebruik van grondstoffen en energie en wat betreft de circulaire economie. Enkele vereisten zijn de volledige autonomie inzake water- en elektriciteitsbehoeften, een beredeneerde opbouw en afbraak en een centrale positie voor circulaire economie bij de keuze van materialen en bouwsystemen.

Eind maart (29 maart) werd begonnen met de bouw van de module op de site van EFP, de onthulling is voorzien op 21 juni 2017.

Meer informatie is te vinden op http://modull.brussels/.

‘Een van de voordelen van het project is dat het jongeren de mogelijkheid biedt om iets concreets te verwezenlijken, maar ook dat het hen bewijst dat zij iets kunnen betekenen in projecten die soms nog utopieën lijken. Ik geloof niet dat duurzaam bouwen een utopie is, ik geloof dat het vandaag eerder een realiteit is.’ Vincent Giroul, directeur van het EFP.