Lumifungi, vervaardiging van lampenkappen met mycélium

12/10/2017 | Leefmilieu Brussel |

Juridisch statuut: CVBA met sociaal oogmerk
Economische sector: Afval en hulpbronnen (Nuttige toepassing)
Jaar van oprichting: 2014
Personeelbestand: 7
Financiële of begeleidende ondersteuning: Laureaat Be Circular 2016 – Jaarlijkse subsidie als bedrijf dat  werklozen  in  dienst  neemt  –  Laureaat  project  Sociale  economie  –  Algemene  subsidies  voor
Brusselse kmo’s (ondersteuning bij opleiding, consultancy, algemene investeringen). Begeleiding door Impulse.brussels en Finance.brussels
Partners: tbd

Activiteit :

PermaFungi is een project binnen de stadslandbouw en de circulaire economie en is gevestigd op de Thurn & Taxis-site dat zichzelf als opdracht heeft gesteld ertoe bij te dragen van Brussel een veerkrachtigere stad te maken. PermaFungi recupereert het koffiedik dat in Brussel wordt geproduceerd en kweekt er biooesterzwammen mee die vervolgens via lokale handelaars aan de consument worden verkocht.

Project : Lumifungi, vervaardiging van lampenkappen met mycélium

LumiFungi is een project voor de vervaardiging van lampenkappen met het mycelium  van  oesterzwammen,  dat  door  de  paddenstoelenproductie  van Permafungi in grote getalle voorradig is. Dit mycelium kan gebruikt worden om goederen  te maken die  traditioneel  worden  gefabriceerd  op  basis  van  niet hernieuwbare grondstoffen zoals petroleum. De verwerking van mycelium is evenwel nog niet ver ontwikkeld in Europa. Dit nieuwe project zal bijdragen tot de opdracht rond stedelijke veerkracht van PermaFungi: productie van lokale kwaliteitsgoederen, afvalrecyclage, minimalisering van het gebruik van fossiele energie en creatie van duurzame banen.

 

« Het slagen van de verschillende projecten van PermaFungi toont aan dat het mogelijk is onze productie en consumptiegewoontes te veranderen, zodat hieruit een grotere bekommernis blijkt naar de sociale en de milieu-impact dan naar een winstlogistiek toe ».

Julien Jacquet, Afgevaardigd Bestuurder

Contact
Permafungi
Julien Jacquet - julien@permafungi.be
+32 (0)472 605 795
Avenue du port, 86 c – B-1000, Bruxelles 
www.permafungi.be