Brussel bouwt aan de circulaire economie !

28/05/2018 | Brussel bouwt aan de circulaire economie ! |

In Brussel produceert de bouwsector jaarlijks 628.000 ton afval, waarvan 91% wordt gerecycleerd. Een positief cijfer, dat is waar, maar er is nog veel werk aan de winkel om een recyclage met een hoge toegevoegde waarde (upcycling) en hergebruik van materialen te ontwikkelen. 

Hoe kunnen we de bouwsector aanmoedigen om de principes van de circulaire economie over te nemen?

Samenwerking

Een van de 13 specifieke maatregelen voor de bouwsector is het Platform voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel, een unieke plek voor uitwisseling en synergie. Het platform zet mensen uit de bouw, het onderzoek en de overheid aan tot nadenken over goede praktijken, mogelijke samenwerking en obstakels om de circulaire bouwsector te ontwikkelen.

Leren en doen

Voor de ontwikkeling van de circulaire bouwsector is ook opleiding nodig. Er zijn twee pilootprojecten met een pedagogisch doeleinde opgezet: BRIC, over het monteren en demonteren van een gebouw, en MØDÜLL, over een autonoom en recycleerbaar gebouw dat je kunt demonteren en vervoeren. In totaal 253 leerlingen ontwerpen modules die zijn afgestemd op een gebruik in de circulaire bouw. Kortom, een concreet leerproces voor de toekomstige professionals van het gewest!

Fundamenten van circulaire gebouwen

Circulaire bouwwerven floreren overal in het Brussels Gewest. Zo is er het bouwproject van Deswaef voor de renovatie van een cultureel centrum met bouwelementen die intact zijn gebleven en andere elementen die worden gerecupereerd via een deelplatform voor materialen. Ook de werfinstallatie wordt gedeeld met een naburig project.

Het project Debatty is een gebouw in Anderlecht. Het bestaat uit 80 woningen, waarvan 52 sociale woningen, met een crèche, een park en voorzieningen. Het bouwbedrijf Gillion Construct paste de principes van de circulaire economie toe in een vroege fase van het project. Het bestaande gebouw werd behouden en de betonnen vloeren, betegeling en 1500 m2 parket werden gerecupereerd. Ook veel trappenhuizen werden in goede staat hersteld, evenals 200 kelderdeuren. Kortom, het binnenbrengen van nieuwe materialen op de werf werd beperkt, ten voordele van upcycling en hergebruik van materialen.

Circulaire bouw in 2050

De bouwsector heeft zijn mutatie naar de circulaire economie al ingezet en zal op de ingeslagen weg verder gaan. Brussel formuleert zijn doelstellingen voor 2050. De langetermijnvisie is het behoud en niet de afbraak van gebouwen en materialen, het opzetten van een database met herbruikbaar materiaal, de vermindering en de benutting van bouw-  en afbraakafval.

Wilt u uw ideeën delen en meebouwen aan het Brussel van morgen?

Lees: De bouwsector in Brussel – Stand van zaken en vooruitblik: op weg naar een circulaire economie, 2018.