De eerste lening « Brucircle » toegekend aan de startup SUMY

18/02/2019 | De eerste lening « Brucircle » toegekend aan de startup SUMY |

De publieke financieringspool versterkt zijn aanbod in circulaire economie en kent de eerste lening Brucircle toe aan het Brussels logistiek platform SUMY.

Brussel, 25 oktober 2018.  De dag na de 3de editie van #becircular Annual Meeting, lanceert finance.brussels officieel het nieuwe fonds « Brucircle », gericht op de innoverende ondernemingen in de circulaire economie, door de toekenning van haar eerste lening van 150.000 € aan de Brusselse startup SUMY, gespecialiseerd in het duurzaam transport en de ecologische logistiek in stedelijk gebied. Deze financiële tussenkomst is bedoeld om de groei van haar belangrijkste activiteiten te ondersteunen. De nieuwe publieke financieringsfaciliteit komt uit de strategie ingevoerd in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (PREC), uitgewerkt door Didier Gosuin, Brussels minister van Economie en Tewerkstelling.

Brucircle wordt beheerd door finance.brussels via haar dochtermaatschappij Brustart en heeft een inbreng van 1 ,5 miljoen euro. Het is een nieuwe financieringslijn (deelnemingen in kapitaal of leningen van maximum 200.000 euro) die uitsluitend bestemd is voor ondernemingen die innoveren, die pas beginnen of die een transitie maken naar de circulaire economie.

Teneinde de ontwikkeling van een lokale economie te ondersteunen, is het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie toegespitst op enerzijds, de begeleiding van innoverende ondernemingen gericht op de circulaire economie met de oprichting van de cluster Circlemade en anderzijds, hun financiering via Brucircle.

“De onderneming SUMY, die erin geslaagd is een “korte keten” logistiek platform op punt te stellen voor de klanten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, biedt logistieke, ecologische en duurzame oplossingen, een buitenkans voor de Brusselse economie en de verbetering van de mobiliteit in stedelijke omgeving. Door het fonds Brucircle op te zetten, sluit finance.brussels aan bij een gewestelijke strategie gekoppeld aan het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie en biedt daarenboven een nieuwe financiële stimulans voor de innoverende Brusselse ondernemingen. De doelstelling van dit nieuwe fonds is bovendien de op punt gestelde middelen te versterken en een betere zichtbaarheid van de publieke actie voor de circulaire economie te kunnen geven”, verduidelijkt Pierre Hermant, voorzitter van het directiecomité van finance.brussels.

Opgericht in 2013 door de ingenieuze onderneemster Hinde Boulbayem is SUMY (Sustainable Urban Mobility) één van de eerste logistieke ondernemingen in België die ecologische bedrijfsvoertuigen gebruikt voor het goederentransport van temperatuurgevoelige producten voor de verdelers en de producenten in stadszone, voornamelijk afkomstig uit de voedingssector.

“Ik heb het bedrijf SUMY opgericht om een maatschappelijke oplossing te brengen voor het mobiliteitsprobleem in de grote steden. SUMY moet verder groter worden en moet een niet weg te denken oplossing worden van de logistiek in de stadszone”, vertelt Hinde Boulbayem.

Om de vraag van haar klanten het best te kunnen antwoorden, heeft SUMY een logistiek platform ontwikkeld in Neder-Over-Heembeek in de nabijheid van de Brusselse ring. Ze centraliseert de producten bestemd voor de verschillende departementen van haar klanten (kantines – restaurants – ziekenhuizen). De vrachtwagens lossen er de producten van haar klanten. Ze worden nadien gelabeld, onderverdeeld en verpakt om ’s nachts met SUMY voertuigen in stad te worden geleverd.  Behalve dat ze geluidloos zijn, zijn de gebruikte voertuigen, NPV1 “Natural Power Vehicle” genoemd, ook minder vervuilend in vergelijking met de klassieke benzinemotoren omdat ze 39% minder CO2 en 95% minder fijne stofdeeltjes uitstoten in vergelijking met de klassieke benzinemotoren. De onderneming SUMY voert eveneens een zero-afvalbeleid dankzij de promotie, de verkoop en het onderhoud van gerecycleerde en herbruikbare verpakkingen.

Vandaag de dag kent het bedrijf een sterke groei (+ 44% tussen 2017 en 2018) en telt 16 voltijdse jobs, 4,5 bedienden en 11,5 arbeiders, waarbij een multiculturele aanwerving wordt gepromoot. De startup moet niettemin investeren in duurzame bedrijfsvoertuigen en in infrastructuur om het vermogen van het logistiek platform te kunnen verhogen. SUMY voert bovendien besprekingen met een reeks belangrijke klanten in de voedingssector en zal in 2019 beginnen werken met klanten van de farmaceutische sector.  Ze wenst te investeren in nieuwe innovatieve projecten.

Daarom kan SUMY met de financiële steun van finance.brussels in de vorm van een converteerbare lening ten bedrage van 150.000 euro investeren in materiaal en gereedschappen (voertuigen van 3.5T « Natural Power Vehicle » en MultiTemp koelkamers) teneinde op de vraag van haar nieuwe klanten te kunnen ingaan