Lancering van een proefstudie naar de werkgelegenheid en werving in de kringloopeconomie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

07/12/2017 | Impulse |

De overgang van de Brusselse economie naar de kringloopeconomie creëert werkgelegenheid: nieuwe beroepen worden gecreëerd, zowel voor hooggekwalificeerde profielen als voor profielen met makkelijk toegankelijke kwalificaties. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen en zich ervan te verzekeren dat aan de behoeften van de bedrijven en andere spelers wordt voldaan, wenst het gewest de kringloopeconomie in de bestaande instrumenten voor werk en opleiding te integreren.

Het is in dit kader dat het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, in samenwerking met publieke actoren, zoals impulse.brussels en Leefmilieu Brussel, werd belast met het uitvoeren van een proefstudie die twee hoofddoelstellingen heeft:

Deze studie is bestemd voor Brusselse bedrijven en ondernemers met activiteiten binnen de kringloopeconomie (beheer, vermindering, hergebruik van afval, herstelling van voorwerpen of materialen om ze te hergebruiken, recyclage, functionaliteitseconomie, ECO-conceptie van goederen of diensten enz.).

Bent u een speler in de Brusselse kringloopeconomie, dan willen we graag uw feedback!

De antwoorden van de Brusselse spelers in de kringloopeconomie, die we anoniem verzameld en verwerkt hebben, worden gebruikt om het opleidingsprogramma voor de openbare instellingen op te stellen, zodat we de werknemers kunnen kwalificeren aan de hand van de behoeften van de bedrijven.

De resultaten van dit onderzoek zullen in het voorjaar van 2018 openbaar worden gemaakt.

Link naar de vragenlijst: https://www.webropolsurveys.com/S/A9E497537EE81C76.par

Kan u de link niet openen? Kopieer en plak onderstaande link rechtstreeks in uw browser

 

Meer info: Amandine Bertrand, Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, Actiris,abertrand@actiris.be

AGR