INTERVIEW: Enprobel, voor een goed geoliede circulaire economie

23/03/2021 | INTERVIEW: Enprobel, voor een goed geoliede circulaire economie |

Frieten, we zijn er verzot op! Maar wist u dat bijna één Belg op twee zijn frituurolie in de afvoer giet? BeCircular ontmoette Nahla en Imad, een koppel jonge Brusselse ondernemers die zich hebben voorgenomen om het blazoen van onze dierbare frieten op te poetsen!

Wat is Enprobel?

Enprobel, een ‘ENvironnement PROpre pour notre BELgique’ oftewel een nette omgeving voor ons België, is ontstaan vanuit de vaststelling dat België dan wel het frietland is, maar dat te veel gebruikers niet weten wat ze met hun frituurolie of -vet moeten doen. Hoewel er oplossingen bestaan om er op een duurzame manier van af te geraken (containerparken, inzamelpunten met een OlioBox), zijn die niet in alle Brusselse wijken aanwezig en dat ontmoedigt gebruikers om hun frituurolie daar te gaan deponeren. Anderen weten niet dat die oplossingen bestaan en het frituurvet eindigt dan ook vaak in onze riolen.

Olie in afvoerputjes kieperen stelt een dubbel probleem: het zorgt er niet alleen voor dat de riolering verstopt raakt, wat herstellings- en onderhoudskosten met zich meebrengt, maar het vervuilt ook onnodig heel wat water (1 liter olie kan 1000 liter water vervuilen). Bovendien verstikt de olie de nuttige bacteriën die waterzuiveringsstations gebruiken om het water te filteren en dus is het vervuilde water moeilijk te zuiveren.

Wij willen dat probleem op een duurzame en circulaire manier oplossen door het ‘afval’ te gaan zoeken daar waar het te vinden is. We nemen de inzameling van gebruikte voedingsolie bij professionele keukens en Brusselse particulieren voor onze rekening. Oorspronkelijk hielden we ons enkel bezig met de aankoop van gebruikte olie bij Belgische restaurateurs om die dan door te verkopen aan een vetsmelterij. Die verwerkt de olie om er een basis voor biobrandstof van te maken. We hebben sindsdien Oiliris opgericht. Daarmee richten we ons op Brusselse particulieren, bij wie we de oude olie en vetten gratis gaan ophalen (er wordt aangeraden om frituurolie na 10-15 keer frituren te vervangen). Zo kunnen gebruikers die in de buurt geen inzamelpunt hebben of die niet in staat zijn ernaartoe te gaan op een duurzame manier van hun olie af geraken. Concreet rusten wij een appartementsgebouw of een huis gratis uit met een container van 50 tot 150 liter. Mensen kunnen de flessen olie dan rechtstreeks in de bidon gooien.

Wat onderscheidt jullie van andere bedrijven die gebruikte olie inzamelen?

Enprobel is geen groot bedrijf met een vloot vrachtwagens. We zijn maar met ons tweeën en we hebben één camionnette. Daardoor kunnen we niet concurreren met de grotere spelers op de markt maar we bieden wel een flexibele service die zich richt tot gebruikers met een meer bescheiden omvang. Als iemand ons nodig heeft, hoeven ze enkel een ophaling aan te vragen en als het om een ophaling in het Brussels Gewest gaat, zijn we er nog voor de avond valt! Later ook, voor restauranthouders die ons nodig hebben. Bovendien worden kleinere gebruikers zoals kantines van bedrijven of scholen, woonzorgcentra enz. vaak geweigerd door de grote inzamelaars van olie omdat ze geen hoeveelheden produceren die interessant zijn voor hen. Enprobel vult die leemte op.

Op welke manier past de aanpak van Enprobel binnen de circulaire economie? Waarom is het interessant om de deeleconomie in Brussel en daarbuiten te bevorderen? 

Voor ons is het belangrijk om de circulaire economie te bevorderen omdat onze activiteit laat zien dat ecologie en besparing hand in hand gaan! Als je besluit om olie te recupereren zie je dat de toepassingen ervan na behandeling oneindig zijn! Dat ‘afval’ kan dienen voor de productie van biobrandstof maar ook om fietskettingen te smeren, om kaarsen of zeep te maken enz.

Niet alleen blijft de hulpbron behouden en creëert ze opnieuw waarde, wij zijn ook getuige van het potentieel van de circulaire economie voor de werkgelegenheid! Op onze kleine schaal hebben wij twee jobs gecreëerd, namelijk de onze. Maar de ingezamelde olie wordt vervolgens behandeld, opnieuw gedistribueerd en opnieuw getransformeerd voor een reeks toepassingen. Al die jobs bestaan dankzij de circulaire economie.

Jullie bedrijf kreeg ondersteuning van GreenLab en was in 2019 een van de laureaten van BeCircular. Hoe heeft die steun jullie geholpen om jullie activiteit te ontwikkelen?

Dankzij GreenLab hebben we een ongelooflijke zichtbaarheid in de media gekregen. Maar naast die welkome boost konden we dankzij GreenLab en hun opleiding alle ins en outs van ons project Oiliris identificeren (de gratis inzameling bestemd voor Brusselse particulieren). Dat heeft ons geholpen om tot een project met een stevige basis te komen dat in 2019 geselecteerd raakte door de jury van BeCircular.

We moedigen Brusselse start-ups van ganser harte aan om de mogelijkheden voor steun en omkadering die het Gewest ter beschikking stelt goed te benutten.

Wat is jullie grootste uitdaging in jullie activiteit?

De concurrentie! Wij kopen gebruikte olie op bij restaurateurs en bepaalde van onze concurrenten die beter in de markt staan kunnen het zich veroorloven om hogere aankoopprijzen dan de onze te bieden. Maar we banen ons een weg en zijn er in geslaagd om onze plaats te veroveren tussen de concurrentie! 

De coronacrisis heeft ons jammer genoeg met volle kracht geraakt: 90% van onze activiteit hangt af van de horeca, die op zijn beurt enorm lijdt onder de gezondheidscrisis. We zijn dan ook zeer dankbaar voor het Brusselse ecosysteem en de coaches die ons tot op vandaag hebben opgevolgd en die ons goede raad blijven geven. Als je een start-up creëert, ga je daar persoonlijk helemaal in op en heb je amper tijd om wat afstand te nemen. De vertraging van onze activiteiten als gevolg van corona was de gelegenheid om na te denken over hoe we onze activiteiten kunnen diversifiëren om onze veerkracht te verhogen. Het zijn dan wel moeilijke tijden maar we hebben vertrouwen in ons project en wat er ook gebeurt, we geven er een patat op!

Wilt u graag meer weten over Enprobel? Ga dan naar hun site oncollectevoshuiles.be.