Onrechtstreekse economische steun

Coördinatieplatform voor begeleiding inzake circulaire economie

11/07/2017 | Coördinatieplatform voor begeleiding inzake circulaire economie |

Dit platform heeft als doel om :

Het coördinatieplatform kadert binnen het Gewestelijk Programma Circulaire Economie (GPCE) en wordt gezamenlijk beheerd door impulse.brussels en Leefmilieu Brussel.

Op 23 mei 2017 is door impulse.brussels en Leefmilieu Brussel een startvergadering georganiseerd, waarbij een 20-tal actoren aanwezig waren. Het doel van deze vergadering was om de doelstellingen en de modaliteiten voor de werking van het platform te presenteren.

Op basis van de uitwisselingen tijdens deze vergadering is een plan van aanpak uitgewerkt, waarin een werking op basis van werkgroepen en plenaire sessies is voorzien.

Een eerste werkgroep gaat van start in september 2017. Deze werkgroep zal zich richten op het in kaart brengen van de actoren die Brusselse ondernemingen begeleiden inzake circulaire economie en de verschillende tools die bij de begeleiding worden gebruikt. In november 2017 wordt een eerste plenaire sessie georganiseerd om de begeleidingsnoden van de ondernemingen te identificeren en het werk van de eerste werkgroep te delen.

 

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met Aude Grillot van impulse.brussels (agr@impulse.brussels) of met Thomas De Romagnoli van Leefmilieu Brussel (tderomagnoli@leefmilieu.brussels).