GPCE – Ondersteuningsmaatregelen

16/09/2018 | GPCE - Ondersteuningsmaatregelen |

Om de manier van werken binnen de circulaire economie ingang te doen vinden, moeten de economische actoren passende en relevante ondersteuning krijgen.

Maatregel AEI 1A is transversaal ten opzichte van de begeleiding binnen het GPCE, omdat die gaat over de ontwikkeling van een platform voor de coördinatie van de begeleiding in de circulaire economie, dat het ondersteuningsaanbod zichtbaarder, coherenter en efficiënter zal maken. In dit stadium zijn 22 actoren bij deze maatregel betrokken. Ze hebben 4 vergaderingen gehouden sinds mei 2017 met als doel het ondersteuningsaanbod in het BHG in kaart te brengen.

De barometer van de circulaire economie heeft in het kader van deze maatregel 126 antwoorden van Brusselse ondernemingen ontvangen (tussen mei en juli 2017). De barometer werd gecommuniceerd via de netwerken van Hub.Brussels, Leefmilieu Brussel en hun partners (BECI, UCM, enz.) en geeft de perceptie weer van bedrijven die al interesse hebben in de circulaire economie. De interpretatie van bovenstaande elementen moet dus rekening houden met deze factor. De belangrijkste conclusies van deze barometer zijn:

De volgende barometer is gepland voor 2018. Het tweeledige doel van een grotere steekproef van bedrijven is ten eerste om de progressie in de aanpak voor een circulaire economie te beoordelen en ten tweede om de relevantie van het bestaande ondersteuningsaanbod in de circulaire economie in  het Brussels Gewest te garanderen.

Bovendien stelt het GPCE zich ten doel om 200 start-ups en bestaande bedrijven in de circulaire economie te ondersteunen tegen 2019.

In deze paragraaf worden twee belangrijke indicatoren behandeld en ten eerste het aantal bedrijven dat wordt ondersteund in de circulaire economie.

Deze indicator wordt geconsolideerd op basis van 13 maatregelen uit het GPCE die worden geïmplementeerd door 8 administraties. Tijdens de jaren 2016-2017  werden in totaal 222 bedrijven of ondernemers uit de volgende sectoren ondersteund.

Tegelijk werden in dezelfde periode 262 ondersteuningen gegeven. Dit betekent dat sommige bedrijven diverse soorten ondersteuning of opeenvolgende ondersteuningen bij één operator hebben gekregen.

Binnen het GPCE worden verschillende types ondersteuning gegeven:

Tegelijk zijnals gevolg van deze ondersteuning 77 concrete plannen inde circulaire economie gestart (2016-2017). Deze worden omschreven als wijzigingen die van invloed zijn op het bedrijfsmodel van de organisatie. Bijvoorbeeld:

Dit cijfer van concrete realisaties moet genuanceerd worden, omdat er in de meeste gevallen geen follow- up is na de ondersteuning. Bovendien kan de timing van de implementatie van acties na ondersteuning verschillen van bedrijf tot bedrijf. Van de 77 concrete realisaties hebben er 52 een financiering ontvangen (AED 1, RD 13 et RD 14).

 

 

 

Bron : Tussentijds Activiteitenrapport GPCE 2016-2017