[addtoany]

GPCE : Algemene stand van zaken van het programma

20/08/2019 | GPCE : Algemene stand van zaken van het programma |

Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) werd op 18 maart 2016 gezamenlijk ondertekend door de verschillende bevoegde ministeries. Bijna 3 jaar na de start bedraagt het gemiddelde uitvoeringspercentage van de maatregelen van het GPCE 60%.

Enkele van de acties en verwezenlijkingen van 2018 zijn onder meer :

Na 18 maanden van implementatie werd een evaluatie uitgevoerd met de GPCE-actoren: een enquête over de organisatie van governance, kwalitatieve en kwantitatieve rapportering voor elke maatregel, consolidatie van de indicatoren, externe visie op het GPCE door de leerstoel in circulaire economie, enz. Dit evaluatieproces heeft in 2018 geleid tot de identificatie van werkpistes wat betreft de perspectieven van het GPCE: het concept van de hotspots van de circulaire economie, het versterken van de synergiën tussen de thema’s, de relevantie van een systemische benadering voor de valorisatie van afvalstromen, …