Bouwsector

Kringloopeconomie en omkeerbaarheid van gebouwen

26/06/2017 | Leefmilieu Brussel |

Seminarie van 09/06/2017: Kringloopeconomie en omkeerbaarheid van gebouwen

 

De volgende jaren zou de bouwsector naar een circulair of kringloopeconomiemodel

moeten evolueren.

 

De voormiddag was aan de kringloopeconomie gewijd.

De namiddag was aan de omkeerbaarheid van gebouwen gewijd.

 

Doel van dit seminarie was de sleutelconcepten van de kringloopeconomie te verkennen en

de voordelen ervan te illustreren aan de hand van concrete voorbeelden uit de

bouwsector.

 

 

 

De presentaties zijn beschikbaar op Leefmilieu Brussel website: