Be Circular

De stadshavens zetten vaart achter de circulaire economie!

04/01/2021 | De stadshavens zetten vaart achter de circulaire economie! |

Wist je dat de grens tussen steden en havens een ideale omgeving is voor innovatie op het vlak van circulaire economie? Havens vervullen immers een sleutelpositie in de wereldwijde bevoorradings- en distributieketen! Bovendien evolueren hun industriële, logistieke en ondernemingsactiviteiten voortdurend om de vraag van de markt bij te houden en recenter ook om het hoofd te bieden aan de klimaatproblemen.

Vlaanderen Circulair, de tegenhanger van BeCircular voor Vlaanderen, en Delta Atelier hebben onlangs Circular (City) Ports uitgebracht, een interactieve documentaire over circulaire innovatie in de Europese havens. Die documentaire onderzoekt wat er moet gebeuren om de transitie in de havens te versterken en te versnellen. Wij hebben ze alvast bekeken voor jullie!

De interactieve documentaire Circular (City) Ports geeft het woord aan professionals in de Brusselse, Vlaamse en Nederlandse havensector die rond circulaire economie werken. Ze neemt de goede praktijken, de uitdagingen en de opportuniteiten onder de loep waar de stedelijke havensector in transitie mee te maken krijgt.

Uit die interacties komt een belangrijke vaststelling naar voren: hoewel het in de havens bulkt van de initiatieven rond circulaire innovatie en de Europese autoriteiten ambitieuze doelstellingen hebben, bestaat er een kloof tussen de lokale initiatieven en de politieke ambities. Gewapend met die vaststelling probeert Circular (City) Ports te begrijpen hoe de ambitieuze doelstellingen vertaald kunnen worden in concrete acties rekening houdend met de realiteit op het terrein en hoe de huidige praktijken gestructureerd en gesynchroniseerd kunnen worden om het effect ervan te maximaliseren.

Bron: AWB, 1010au (2020). Circular (City) Ports: Shaping Future Changes. Commissioned by Circular Flanders / OVAM

Daarom heeft het project het circulaire potentieel van 11 Europese stadshavens, van Antwerpen tot Hamburg, van Brussel tot Amsterdam, bestudeerd door hun mogelijkheden, verbindingen en uitdagingen te evalueren en door 50 circulaire praktijken die er worden toegepast tegen het licht te houden. Die initiatieven zijn samengebracht in 8 thema’s met als doel om de circulaire innovatie in de havens te bevorderen. Elke haven moet die thema’s vervolgens in concrete acties omzetten in functie van haar behoeften.

De haven van Brussel geeft het goede voorbeeld op het vlak van logistiek met een netwerk van overslagplatformen langs het kanaal, om de stedelijke distributie over de binnenwateren te organiseren. Zo worden de files teruggedrongen en het biedt een realistisch alternatief om de stedelijke logistiek te herorganiseren!

De haven van Hamburg blinkt op haar beurt uit met een heel ander maar even ingenieus circulair initiatief: de inzameling en de revalorisatie van metaalafval afkomstig van de havenbedrijven, de huishoudens en de commerciële activiteiten in de stad.  Het bedrijf dat instaat voor het project vormt de link tussen diegenen die oud ijzer voortbrengen en diegenen die het willen hergebruiken, en tussen de haven en de stad. En zo is de cirkel mooi rond!

Ondanks de uitstekende positie en de dynamiek rond circulaire innovatie van de bestudeerde havens is de transformatie naar (stads)havens die de tand des tijds kunnen doorstaan nog lang niet rond. Want zelfs al blijft circulariteit oneindig toepasbaar op tal van niveaus, de interactieve documentaire herinnert er nog eens aan dat de transitie actie vereist van uiteenlopende betrokkenen. Laat u inspireren door de circulaire initiatieven van de stadshavens in Brussel en elders!

Graag meer info?

Ontdek de acties en de strategieën die voorgesteld worden in deze interactieve documentaire en surf naar circularports.eu.