Grondstoffen en afval

COBEREC lanceert vragenlijst voor Brusselse KMO’s en ZKO’s die ontdoeners zijn van oud elektro

16/02/2018 | COBEREC |

Laten we, voor de toekomst van ons Gewest, elektro-apparaten recycleren!

Er zullen binnenkort nieuwe Europese richtlijnen inzake afvalbeheer gelden. Bedoeling is het hergebruik en de recyclage te verhogen om het gebruik van grondstoffen te beperken. De natuurlijke hulpbronnen raken op, dat is een feit.

Over het algemeen is België een zeer goede student inzake afvalsortering en -recyclage. Wat de recyclage en het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten betreft, is er echter nog veel werk aan de winkel, vooral in Brussel! Vanaf 2019 legt Europa immers op dat 14 kg afgedankte elektroapparaten ingezameld moet worden per jaar en per inwoner. Vandaag bereikt Brussel amper 5 kg ingezamelde apparaten.

De grotere bedrijven beschikken meestal over een goed geregeld inzamelsysteem. Voor de kleinere bedrijven is het daarentegen niet zo vanzelfsprekend. Ze moeten niettemin een sleutelrol spelen bij de recyclage en het hergebruik van deze apparaten op gewestelijk niveau. Vandaar lanceert COBEREC een enquête (externe link) die ons in staat zal stellen om de huidige praktijken op het gebied van afgedankte elektrische en elektronische apparaten beter te kennen en om samen een toekomstgerichte oplossing te ontwikkelen die is aangepast aan de behoeften van de Brusselse KMO’s.

Deze vragenlijst is gericht tot KMO’s en ZKO’s
(1) Die gevestigd zijn in het Brusselse Gewest
(2) Die minder dan 50 werknemers in dienst hebben

De online enquête bestaat uit 11 zeer eenvoudige vragen en neemt minder dan 5 minuten van uw tijd in beslag. Deadline: 28 februari 2018.

Dank voor uw medewerking!