Be Circular

Circulaire economie en veerkracht – Circle Economy maakt de balans op

26/10/2020 | Circulaire economie en veerkracht – Circle Economy maakt de balans op |

De talrijke sociale en economische gevolgen van de gezondheidscrisis stellen bedrijven zwaar op de proef. Of het nu om een milieu-, gezondheids- of financiële crisis gaat, elke nieuwe crisis toont aan dat ons economische model slecht uitgerust is om het hoofd te bieden aan onverwachte omstandigheden. De circulaire economie biedt een alternatief voor het kapitalistische model van absolute groei. Dat doet ze door territoriale vernieuwing te stimuleren door waardeketens te herorganiseren en activiteiten en jobs te creëren die men niet kan herlokaliseren. In zijn laatste verslag zoekt Circle Economy uit hoe de circulaire economie een waardevolle bondgenoot kan zijn voor veerkracht.

In navolging van BeCircular-laureaat EnVie, die ons vorig voorjaar uitlegde op welke manier zij beter kunnen omgaan met onverwachte omstandigheden door de principes van de circulaire economie toe te passen (de video bekijken), is zonet een nieuw verslag van Circle Economy verschenen: ‘Veerkracht en de circulaire economie: opportuniteiten en risico’s’. Hoewel er tal van voorbeelden en succesverhalen bestaan die getuigen van de voordelen van een circulaire economie in crisissituaties, is over dat onderwerp nog maar weinig onderzoek gepubliceerd.

Circle Economy biedt een structurele analyse van de relatie tussen de circulaire economie en de socio-ecologische veerkracht. Het verslag gaat in op thema’s als de rol die ondernemingen en regeringen  kunnen spelen door veerkracht op te nemen in hun beheersmodellen, het delen van kennis en middelen en de mogelijke compromissen tussen veerkracht en circulaire economie.

Eerder dan een eenvoudig overzicht te geven, zet het verslag concrete gevallen uiteen en het doet een reeks aanbevelingen voor bedrijven en overheden. Die aanbevelingen kunnen hen helpen om strategieën en maatregelen voor een circulaire economie te ontwikkelen en toe te passen, en op die manier hun veerkracht te verhogen.

Ontdek het volledige verslag van Circle Economy (verslag in het Engels)

Wilt u circulariteit ook een centrale plaats geven in uw activiteit? Leefmilieu Brussel biedt sinds 2018 gepersonaliseerde begeleiding om bedrijven te helpen winstgevende opportuniteiten en concrete mogelijkheden te identificeren om mee te stappen in de transitie naar een innovatieve en koolstofarme economie.

Ga voor meer informatie naar de site van Leefmilieu Brussel.