Bouwsector

Circulaire Bouwen: Clos Dupont

19/09/2017 | Leefmilieu Brussel |

Juridisch statuut: BVBA
Oprichtingsjaar: 2009
Personeel: 17
Steun en begeleiding: Laureaat Be Circular 2016
Projectpartners VLA-Architecture

Activiteit

Eco Construct Group ijvert voor het gebruik van duurzame ecologische bouwtechnieken. Het bedrijf is gevestigd in Brussel en wil bewust kleinschalig blijven om menselijke contacten te bevorderen.

Project

Het project betreft de uitbreiding van een bestaande eengezinswoning in Evere. Het bestaande annexe gebouw van het huis, dat oud en van slechte kwaliteit is, zal worden afgebroken en er zal een nieuw op dezelfde plaats komen, op drie niveaus in plaats van één momenteel. Een van de belangrijkste doelstellingen van het project bestaat erin het nieuwe volume te optimaliseren, terwijl tegelijk zo weinig mogelijk nieuw materiaal wordt gebruikt.

In dit perspectief en in het kader van een nauwe samenwerking met de bouwheer, de architect en de aannemer, worden verschillende maatregelen getroffen. Het hergebruik van materialen ter plaatse maakt vanzelfsprekend deel uit van het project (de bakstenen van de huidige aanbouw worden hergebruikt en gemengd met andere van buitenaf gerecupereerde bakstenen, maar ook ramen, vloerbedekking, radiatoren, enz. worden hergebruikt), maar er wordt ook gekozen voor duurzame nieuwe materialen. Er wordt aandacht besteed aan de aanpasbaarheid van het nieuwe volume en de verbindingen met de bestaande structuur worden grondig bestudeerd.

Een andere doelstelling van het project, maar dan vooral uit hoofde van de architect, is om materialen te hergebruiken en deze aanpak systematisch te maken in zijn toekomstige projecten.

“Wij zijn voluit voor deze kringloop-werf gegaan omdat we van uitdagingen houden. We leren veel nieuwe circuits kennen die volledig aansluiten op onze filosofie.”

Sophie Boone, Architect

Contact

Gheorghita Pestritu
0474 96 63 37 – info@ecohomes.be
Sint-Denijsstraat 112, 1190 Brussel

Artikel