Be Circular

Bouwsector

BRIC: Jongeren opleiden in de circulaire economie

08/10/2018 | BRIC: Jongeren opleiden in de circulaire economie |

Bezoek BRIC, een pedagogische tool voor de circulaire economie over het ontwerp, de bouw en de afbraak van een duurzame, evolutieve en omkeerbare module.

In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie wil EFP acties ontwikkelen in de onderwijs- en leerprocessen om het concept van de circulaire economie te integreren in de bouw, zodat deze beroepen mee evolueren.

Het project BRIC is volledig gerealiseerd voor en door de studenten van EFP en is gericht op het ontwerp, de bouw en de afbraak van een duurzame, evolutieve en omkeerbare module. Ook het hergebruik van materialen komt aan bod, in lijn met het principe van korte ketens en omkeerbaarheid dat wordt voorgeschreven door BAMB, waarvan BRIC een Europees pilootproject is.

Deze pedagogische tool zal tot 2020 verder evolueren op het gebied van ontwerp, opbouw, gebruik en afbraak/demontage. De bedoeling is dat toekomstige Brusselse werknemers kennismaken met de meest recente technieken en nieuwe activiteiten die verband houden met de circulaire economie, maar ook om het onderwijsveld te sensibiliseren voor de circulaire economie via bezoeken en gebruik van de ruimte.