Versterken van de circulaire economie dankzij datamining

31/01/2019 | Versterken van de circulaire economie dankzij datamining |

Waarover gaat het?

De projectoproep wil steun verlenen aan initiatieven van co-creatie die leiden tot projecten op het gebied van de circulaire economie (mobiliteit, materiaal- of energiestromen, afvalverwerking, voedselverspilling, …), door gebruik te maken van het potentieel van data.

Het proefproject is een echt laboratorium waar, op het niveau van een territorium, actoren actief meewerken aan het doorgronden, analyseren en gebruiken van data in projecten van circulaire economie. Het gaat om een proces van co-creatie. De bestaande of te genereren data maken het voor de actoren mogelijk om een diagnose op te stellen, een gemeenschappelijk visie en strategie te ontwikkelen en concrete oplossingen door te voeren.

Voor wie?

Een stad, gemeente, intercommunale of andere vormen van samenwerking tussen gemeenten, buurtcomité, vereniging, universiteit of onderzoekscentrum, cluster of groep van ondernemingen, … of een collectief van partners die een experimenteel en participatief initiatief ondernemen om te komen tot oplossingen en projecten van transitie naar de circulaire economie, uitgaande van concrete problemen (mobiliteit, materialenstromen, afvalverwerking, voedselverspilling, …).

Timing

Start 8/01/2019
Indienen tot en met 13/05/2019
Bekendmaking selectie 30/09/2019

Financiële steun

€ 15.000 – € 20.000

Contact

Voor algemene informatie:
Contactcentrum
+32-2-500 4 555

Voor specifieke vragen:
Laurence Lambert
02-549 03 06

Informatie en aanvraag