Veolia 

22/02/2024 | Veolia  |

Naam van het project: Plasti Medi Recycli
Betrokken onderneming: Veolia Environmental Services Belux
Juridisch statuut: nv
Financiële steun of begeleiding: Vlaanderen Circulair, BeCircular 2023
Partners: NADVIS en Hôpital Universitaire Saint-Luc

Activiteit

En Belgique et au Luxembourg, Veolia propose des solutions intégrées et innovantes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie des entreprises et collectivités. L’entreprise accompagne ses clients pour réduire leur empreinte environnementale et accélérer leur transition écologique. 

Het project in de circulaire economie

Samen met zijn partners heeft Veolia een proefproject opgezet voor de inzameling en recyclage van niet-risicohoudend medisch afval. Het doel van dit project is om van deze producten of afvalsoorten een voldoende groot volume in te zamelen om verschillende recyclageoplossingen een permanent karakter te geven. Als het project weet te overtuigen, is het de bedoeling om dat in verschillende ziekenhuizen in het Gewest over te doen om een groter volume in te zamelen.  

“De ecologische transformatie houdt in dat we in actie komen om de menselijke vooruitgang en de bescherming van het leefmilieu te verzoenen. Bij Veolia willen we ons nuttig maken voor zoveel mogelijk mensen door de economische, sociale en economische uitdagingen als een onlosmakelijk verbonden geheel te zien.” 

Veolia

Contact

https://www.veolia.be/nl

alexis.biernaux@veolia.com 

Poincarélaan 78-79 

1060 Sint-Gillis, België