Life is Wonderpoule – Verhuur van kippenrennen

17/07/2017 | Leefmilieu Brussel |

Juridisch statuut : VZW
Economische sector: Opleiding  en begeleiding
Jaar van oprichting : 2013
Personeelsbestand : 2
Financiële of begeleiding ondersteuning : Laureaat Be Circular 2016
Partners : tbd

Activiteit :

Up! Vzw heeft als doel niet-winstgevende projecten met een maatschappelijke meerwaarde te ontwikkelen en te ondersteunen. Deze projecten kunnen gaan over het leefmilieu, duurzame ontwikkeling, cultuur, onderwijs, toegang tot het internet of sociale economie. Up! Vzw staat aan de wieg van tal van projecten, zoals bijvoorbeeld ScoutOnWeb en PermaFungi.

Project : Verhuur van kippenrennen

Life is Wonderpoule is een all-inclusive verhuurdienst voor mensen die kippen willen houden. Deze dienst omvat de levering van een kippenren, eierlegsters, graan, stro en advies over het houden van kippen. Het project is gericht op 3 doelpublieken met elk een aangepaste dienstverlening: particulieren met een tuin, particulieren zonder tuin en gemeenschappen (scholen, rusthuizen, gemeentes, ondernemingen enz.). Conform de kringlooplogica laat dit project toe de hoeveelheid organisch afval te verminderen, terwijl er wel opbrengst is zoals de lokale productie van verse eieren en mest. Het is immers zo dat er een circuit voor de terugwinning van mest (kippendrek) is gepland naar de Brusselse productiesites toe.

We willen de stad opnieuw uitvinden door aan te sturen op een heraansluiting met wat er leeft, een vermindering van afval, een lokale productie en een verantwoordelijke consumptie. Kippen zijn fantastische dieren, heel  aandoenlijk, ze passen zich vlot aan en zijn gemakkelijk te kweken. We zullen niet gemakkelijk om een lekker vers eitje verlegen zitten ! ».

Hugo Fustier – Martin François, Oprichters

Contact

Up! asbl
Martin françois - mart.françois@gmail.com
Rue François Roffiaen, 26 – B-1050 Bruxelles