Een hecht team voor renovaties – Project Boondaal, Sébastien Piaget

13/08/2018 | Een hecht team voor renovaties - Project Boondaal, Sébastien Piaget |

 Twee aanpalende huizen in Elsene klaar om te worden afgebroken… Gewapend met zijn sterke wil en ervaring verzamelt bouwheer Sébastien Piaget een team van gekwalificeerde vaklui om de panden te restaureren. Een kolossaal werk waarbij de ruwbouw wordt ontworpen en uitgevoerd volgens de principes van de circulaire economie. 

Bleef het bestaande gebouw helemaal bewaard? 

Sébastien Piaget – Bijna, voor 90%. Een gemeenschappelijke muur en de achterkant dreigden in te storten als gevolg van afbrokkeling. De gebouwen moesten worden gestut met metalen spanners. De heropgebouwde bijgebouwen dienden als steunbeer. We hebben de hoeken van het huis vastgehaakt. En het trappenhuis werd ontworpen als een gemetselde toren in het centrum van het gebouw waarin de muren zijn verankerd. We hebben ook met een excentrische slijpmachine gewerkt om de muren op een chirurgische manier door te snijden. Deze structurele verstevigingen en deze constante precisie hebben het mogelijk gemaakt het gebouw bijna volledig te behouden. 

Werden de materialen ter plaatse hergebruikt? 

Zoveel mogelijk, want het zijn hoogwaardige materialen. Ondanks het feit dat het geïmpregneerd is, is oud hout van onschatbare waarde. Het is hard, vochtbestendig en brandwerend. We hebben dus de balklagen behouden en aan stalen balken bevestigd. We hebben de vakken gevuld met isolatie, een schokbestendige rubberachtige laag en een deklaag in cement toegevoegd om elke soort van afwerking mogelijk te maken. Door het zwakke draagvermogen van de gebouwen moesten we de schoorstenen weglaten, maar we hebben de bakstenen fijngestampt om er gestabiliseerd zand van te maken. Een ander voorbeeld: bij de rioleringswerken in de kelders hebben we origineel goudgeel zand ontdekt. We hebben het gemengd met kalk om er een mortel van te maken die aanleunt bij het origineel. 

Waar hebt u de andere materialen vandaan gehaald? 

Ik heb veel ongebruikte materialen van afgewerkte bouwplaatsen gebruikt. Ze waren dikwijls nieuw maar sommige waren gerecupereerd zoals oude muurkappen, bakstenen, hout, theaterpanelen afkomstig van de Koninklijke Muntschouwburg en deze opnieuw gebruikt voor de vloer. Allemaal materialen die zouden worden weggegooid.. 

Welke elementen hebben het mogelijk gemaakt dit project te doen slagen? 

Circulariteit gaat hand in hand met competentie. Het belangrijkste op deze werf was het verzamelen van gekwalificeerde partners, met een open geest en bereid om samen te werken. Een van hen was de algemene aannemer Llinye Liliya. Deze dynamiek van bereidheid tot luisteren en leren heeft het rendement van de werf met 10 tot 20% verhoogd. Ik heb in het bijzonder een beroep gedaan op lokale ambachtslui, zoals een siersmid of een leidekker om deze gebouwen hun cachet van de vorige eeuw te geven. Van bovenaf kregen we de steun van de schepen van stedenbouw van Elsene die het bestaande patrimonium wilde bewaren.

 “Ik heb veel ongebruikte materialen van afgewerkte bouwplaatsen gebruikt. […] Allemaal materialen die zouden worden weggegooid.”