Be Circular

Bouwsector

Een gids voor het identificeren van bouwproducten met potentieel voor hergebruik

03/08/2020 | Een gids voor het identificeren van bouwproducten met potentieel voor hergebruik |

Hergebruik-inventarissen zijn een cruciale stap om ervoor te zorgen dat meer bouwmaterialen en -producten effectief worden hergebruikt door de bouwsector. Met betrekking tot deze algemene doelstelling kunnen deze inventarissen verschillende doelen dienen:

• Het verstrekken van informatie aan eigenaren en ontwerpers van nieuwe projecten over mogelijkheden voor hergebruik op dezelfde locatie.

• Bekend maken van de beschikbaarheid van potentieel herbruikbaar materiaal bij recuperatiebedrijven en andere geïnteresseerde partijen die een effectieve bijdrage leveren aan de kringloop van de bouwmaterialen.

• Het sloopbedrijf informeren over welke elementen zorgvuldig gedemonteerd en gesorteerd moeten worden.

• Dienen als beslissingsinstrument om een efficiënte recuperatie van producten mogelijk te maken.

Deze handleiding reikt een methode aan voor het uitvoeren van deze audits.

Het gids lezen: https://www.nweurope.eu/media/10131/nl-fcrbe_wpt2_d12_een_gids_voor_het_identificeren_van_bouwproducten_met_potentieel_voor_hergebruik.pdf

Deze gids werd samengesteld in het kader van het project Interreg NWE 739: Bevordering van de kringloop van teruggewonnen bouwmaterialen – Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements (FCRBE), oktober 2018-januari 2022.