Terugblik op de BeCircular Annual Meeting 2017

26/09/2017 | Leefmilieu Brussel |

Op dinsdag 12 september namen bijna 300 mensen deel aan de Be Circular Annual Meeting 2017. 50 sprekers uit Brussel en Europa hebben tijdens deze dag hun ervaringen omtrent circulaire economie gedeeld.

Het colloquium vormde de gelegenheid om enige vooruitgang te boeken in het denkwerk over de circulaire economie en om verschillende soorten van actoren samen te brengen die elke dag hun bijdrage leveren om de economie circulairder te maken. Samen hebben we pistes aangestipt om vooruit te gaan en hebben we contacten voor toekomstige samenwerkingen gelegd.

Om de kern van de presentaties en debatten met u te kunnen delen, wordt binnenkort een synthesetekst op onze website gepubliceerd. Hierin zal een samenvatting van de presentaties en van de voornaamste gespreksonderwerpen van de workshops worden opgenomen.

Op onze media page komen er ook foto’s van de dag..

De transitie naar de circulaire economie in Brussel gaat voort, blijf op de hoogte van onze actualiteit via de pagina www.circularprojects.brussels of door u te abonneren op onze Newsletter.