Sociaago_Manufast

12/03/2021 | Sociaago_Manufast |

Juridisch statuut: ASBL

Economische sector:

Jaar van oprichting: 2.020

Financiële hulp of begeleiding: BeCircular 2020, Coop us en Hub.brussels.

Partners: Terroirist, Lokaal Halle (De Groentelaar), Hof Ter Dreef, Bio-Garant, Cabas, Perma-Projects, Den Diepen Boomgaard, Factor X, GroupeOne, SAW-B, REKWUP

Duurzame Voedselproject

Het Sociaago-project, geleid door Manufast en zijn partners, heeft tot doel de actoren van de duurzame voedselketen in Brussel samen te brengen en de logistiek te vergemakkelijken. Ons werk bestaat erin het aanbod van producenten/verwerkers te koppelen aan de vraag van lokale restaurants/winkels, via een innovatief webplatform.

We hebben verschillende activiteiten en diensten die vertrekken van een voorstedelijke logistieke hub; het is onze ambitie om deze hub op lange termijn te integreren in een netwerk van voorstedelijke en binnenstedelijke hubs om de producten van producenten uit Brussel en de Brusselse periferie te ontvangen. Alle actoren in de voedselketen zullen dus met elkaar kunnen samenwerken om de levering van voedselproducten in Brussel te optimaliseren.

Let’s act together“.

Olivier Van Cauwelaert, CEO

Contact

ovancauwelaert@manufast.be